logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUST VINZENZ REHDER

Se žáky 5. třídy obecné školy v Nýrsku někdy v půli třicátých let

Se žáky 5. třídy obecné školy v Nýrsku někdy v půli třicátých let

Repro Hoam!, 2003, č. 10, s. 34

Záznam o jeho narození v českobudějovické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Škola v Hůrce s jeho jménem v popisu
školních okresů Čech z roku 1884Škola v Hůrce s jeho jménem v popisu
školních okresů Čech z roku 1884

Škola v Hůrce s jeho jménem v popisu
školních okresů Čech z roku 1884

Repro Statistický popis školních okresů Čech : sestavený na základě úředních dat (1884), s. 51

Jeho podpis v hůrecké kronice, kterou vedl jako obecní tajemník

Jeho podpis v hůrecké kronice, kterou vedl jako obecní tajemník

Repro Obecní kronika Hůrka (1922-1933), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hůrecká školní kronika zaznamenává takto jeho nasazení v první světové válce

Hůrecká školní kronika zaznamenává takto jeho nasazení v první světové válce

Repro Obecní kronika Hůrka (1922-1933), SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Škola v HůrceŠkola v Hůrce

Škola v Hůrce

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 42 a 43

Hůrecká škola od jihu

Hůrecká škola od jihu

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 30

Záznam o jeho první svatbě v českobudějovické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození a křtu synově v hornoplánské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho druhé svatbě v českobudějovické oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o synově svatbě v hornoplánské oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Syn v seznamu učitelského sboru školy v Nýrsku z roku 1928

Syn v seznamu učitelského sboru školy v Nýrsku z roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 257

Pan učitel August Rehder mladší vede v Nýrsku děti k prvomájové oslavě roku 1939

Pan učitel August Rehder mladší vede v Nýrsku děti k prvomájové oslavě roku 1939

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 73

Týž před budovou po připojení k Říši zabrané české školy v Nýrsku, u níž byl spálen její školní archiv a české školní knihy

Týž před budovou po připojení k Říši zabrané české školy v Nýrsku, u níž byl spálen její školní archiv a české školní knihy

Repro Erinnerungen an Dahoam (1988), s. 71

Zpráva o synově úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o synově úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1956, č. 8, s. 19

TOPlist