logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GRETE RANKLOVÁ

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 3, s. 64

1. ročník hornoplánské měšťanky i s ní v roce 1936, 10 let před vyhnáním, jehož se mnozí spolužáci nedožili prostě proto, že padli ve válce

1. ročník hornoplánské měšťanky i s ní v roce 1936, 10 let před vyhnáním, jehož se mnozí spolužáci nedožili prostě proto, že padli ve válce

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, s. 67

Tady podle vlastních slov stojí mezi spolužáky z měšťanské školy v Horní Plané
u Stifterova pomníku na Dobrovodském vrchu i s panem učitelem Karlem Feilem

Tady podle vlastních slov stojí mezi spolužáky z měšťanské školy v Horní Plané
u Stifterova pomníku na Dobrovodském vrchu i s panem učitelem Karlem Feilem

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 6, s. 58

Vodácké radosti někdy za války na Vltavě při Soumarském mostu (vpředu se zdviženým pádlem)

Vodácké radosti někdy za války na Vltavě při Soumarském mostu (vpředu se zdviženým pádlem)

Repro Hoam!, 1991, č. 9, s. 558

V zimě 1944/45 s posledními německými žáky školy v zaniklém Uhlíkově

V zimě 1944/45 s posledními německými žáky školy v zaniklém Uhlíkově

Repro Die Schneedörfer im Kreis Prachatitz / Böhmerwald (1988), s. 273

Její hornoplánští prarodiče Creszentia a Rudolf Hartlovi před smrkem blízko osady Jelm, který se stal obětí poválečného vandalismu

Její hornoplánští prarodiče Creszentia a Rudolf Hartlovi před smrkem blízko osady Jelm, který se stal obětí poválečného vandalismu

Repro Hoam!, 2002, č. 3, s. 13

Blahopřání rodině Ranklově k narození druhé dcery Heidegunde Reingard v lednu roku 1954 na stránkách krajanského měsíčníku

Blahopřání rodině Ranklově k narození druhé dcery Heidegunde Reingard v lednu roku 1954 na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1954, č. 2, s. 31

S dcerou a vnučkou, za nimiž stojí Josef Dichtl

S dcerou a vnučkou, za nimiž stojí Josef Dichtl

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 9-10, s. 8

Při vysvěcení pamětní šumavské jizby obcí Želnava a Pěkná
v rakouské vsi Klaffer při hoře Smrčina roku 1990

Při vysvěcení pamětní šumavské jizby obcí Želnava a Pěkná
v rakouské vsi Klaffer při hoře Smrčina roku 1990

Repro Hoam!, 2004, č. 6, s. 14

Její vnučky šly v čele Želnavských při setkání vyhnaných Šumavanů v Pasově 1993

Její vnučky šly v čele Želnavských při setkání vyhnaných Šumavanů v Pasově 1993

Repro Hoam!, 1993, č. 11, s. 87

Roku 2008 při krajanském setkání v rozhovoru s Franzem Schlägerem

Roku 2008 při krajanském setkání v rozhovoru s Franzem Schlägerem

Repro Hoam!, 2008, č. 10, s. 55

Její manžel Josef (Sepp) Rankl zemřel v říjnu roku 2009

Její manžel Josef (Sepp) Rankl zemřel v říjnu roku 2009

Repro Hoam!, 2010, č. 1, s. 67

Záznam hornoplánské matriky o svatbě její babičky Kreszentie Iralové, dcery tamního chalupníka Adalberta Irala a jeho ženy Eleonory, roz. Kollerové z Jelmu (Melm) čp. 8, s Rudolfem Hartlem, tehdy rezervistou 91. "šumavského" pěšího regimentu, jinak horníkem bytem v Horní Plané čp. 38, narozeného rovněž v Horní Plané čp. 82, synem Josefa Hartla a Kathariny, roz. Schopperové z Horní Plané

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Horní Planá o narození jejího otce Josefa Hartla 12. února 1897

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Hořice na Šumavě o narození její maminky Marie 8. ledna 1898 v Hořicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o svatbě jejích rodičů v Hořicích na Šumavě dne 2. ledna roku 1923 - ženich Josef Hartl byl v té době zaměstnancem konzumu bytem v Nové Peci čp. 8 (jeho otec Rudolf Hartl působil jako vrchní důlní dozorce schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví, matka Kreszentia, roz. Iralová, pocházela z Horní Plané čp. 146, kde se Josef Hartl narodil), nevěsta Maria byla dcerou chalupníka a horníka z Hořic čp. 124 Josefa Fischböcka a jeho ženy Marie, roz. Kitzbergerové z dnes zaniklého Záhliní (Eisengrub) čp. 5

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V seznamu majitelů domů v hořické místní části Dürrnau
vidíme také někdejší "Stini-Häusl" a jeho obyvatele

V seznamu majitelů domů v hořické místní části Dürrnau
vidíme také někdejší "Stini-Häusl" a jeho obyvatele

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 91

Tady z čp. 124 v místní části Hořic na Šumavě zvané Dürrnau, z domu, který dnes už nestojí, byla její maminka Maria, roz. Fischböcková - letecké snímky zachycují maminčino rodné stavení a místo po něm v roce 1949 a 2008

Tady z čp. 124 v místní části Hořic na Šumavě zvané Dürrnau, z domu, který dnes už nestojí, byla její maminka Maria, roz. Fischböcková - letecké snímky zachycují maminčino rodné stavení a místo po něm v roce 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dürrnau a maminčin rodný "Stini-Häusl" blízko někdejšího Záhliní (Eisengrub)
na detailu z plánu obce Hořic na Šumavě

Dürrnau a maminčin rodný "Stini-Häusl" blízko někdejšího Záhliní (Eisengrub)
na detailu z plánu obce Hořic na Šumavě

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 82

Místo, kde stával "Stini-Häusl"

Místo, kde stával "Stini-Häusl"

Repro Foto Ivo Kareš

Kaple nad někdejším Uhlíkovem, obnovená v roce 1996

Kaple nad někdejším Uhlíkovem, obnovená v roce 1996

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 11, s. 8

Zpráva o kapli nad Uhlíkovem, vzápětí po obnově opět poničené vandaly

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 11, s. 95

Někdejší Uhlíkov, vypálený 1956 při natáčení jednoho českého filmu

Někdejší Uhlíkov, vypálený 1956 při natáčení jednoho českého filmu

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 11, s. 7

Farní korouhev vyhnanců ze Želnavy

Farní korouhev vyhnanců ze Želnavy

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 9-10, s. 82

Bývalá německá škola v rodném Lázu u Nové Pece, do které chodila

Bývalá německá škola v rodném Lázu u Nové Pece, do které chodila

Foto Ivo Kareš

Klaffer v roce 2013

Klaffer v roce 2013

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist