logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF RANK

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 20, s. 877 (viz i Karl Wagner)

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Hauptband (1899), s. 655

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 479

Repro www stránky literární výstavy Místa setkávání

Záznam o jeho narození a křtu v matrice farní obce Červené Dřevo rolníku ve Friedrichsthalu čp. 24 Jakobu Rankovi a jeho ženě Magdaleně, dceři rovněž zdejšího, tj. friedrichsthalského rolníka Georga Widtmanna a Barbary, roz. Nußlové (zde psáno Nußlin)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Morgen Presse, 29. 3. 1896, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Pamětní deska, odhalená na jeho rodném domě dne 12. července roku 1885

Pamětní deska, odhalená na jeho rodném domě dne 12. července roku 1885

Repro z daru Zdeňka Procházky

Pamětní deska, odhalená na jeho rodném domě dne 12. července roku 1885

Pamětní deska, odhalená na jeho rodném domě dne 12. července roku 1885

Repro Domažlický deník, 10.7.2007, s. 3

Titulní list vzácného prvního vydání (1843) jeho základní práce, značící počátek německé "šumavské literatury", v exempláři, který záhadně doputoval z knihovny někdejšího "Sdružení pro dějiny Němců v Čechách" (VGDB) do regionálního fondu Jihočeské vědecké knihovny, a také věnování rytíři Planerovi a jeho manželce ThereseTitulní list vzácného prvního vydání (1843) jeho základní práce, značící počátek německé "šumavské literatury", v exempláři, který záhadně doputoval z knihovny někdejšího "Sdružení pro dějiny Němců v Čechách" (VGDB) do regionálního fondu Jihočeské vědecké knihovny, a také věnování rytíři Planerovi a jeho manželce Therese

Titulní list vzácného prvního vydání (1843) jeho základní práce, značící počátek německé "šumavské literatury", v exempláři, který záhadně doputoval z knihovny někdejšího "Sdružení pro dějiny Němců v Čechách" (VGDB) do regionálního fondu Jihočeské vědecké knihovny, a také věnování rytíři Planerovi a jeho manželce Therese

Titulní strana (1842) lipského vydání jeho knihy "Neue Geschichten aus dem Böhmerwalde"

Titulní strana (1842) lipského vydání jeho knihy "Neue Geschichten aus dem Böhmerwalde"

Titul a úvod polemického článku význačného znalce severočeských německých nářečí Ignaze Peterse (Petterse), který se tu v textu psaném v Litoměřicích 24. dubna roku 1865 nechvalně vyjadřuje o Rankových jazykovědných "šumavských" exkurzech

Titul a úvod polemického článku význačného znalce severočeských německých nářečí Ignaze Peterse (Petterse), který se tu v textu psaném v Litoměřicích 24. dubna roku 1865 nechvalně vyjadřuje o Rankových jazykovědných "šumavských" exkurzech

Repro Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1866, č. 1, s. 1

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti Maria Hietzing

Repro Matricula Online

Zpráva o úmrtí ve vídeňských novinách

Zpráva o úmrtí ve vídeňských novinách

Repro Die Presse, 28. 3. 1896, s. 8 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Rankův stínový portrét od Rudolfa Mathera (1891-1975) provází text, který je oslavou zemí, kde všude zdávna žili lidé německé řeči

Rankův stínový portrét od Rudolfa Mathera (1891-1975) provází text, který je oslavou zemí, kde všude zdávna žili lidé německé řeči

Repro Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat 1923, s. 5

Grafiku Josefa Führicha (1800-1876) Návrat ztraceného syna doprovází Rankův text: "Lid, který jinak nikdy neplýtvá obšírnými žalobami na truchlivé záležitosti srdce, nalezl pro své přízraky a bolesti zbožné, útěšné, čarovně líbezné pověsti, v nichž bolesti staví po bok útěchy, balzám po bok svým poraněním."

Grafiku Josefa Führicha (1800-1876) Návrat ztraceného syna doprovází Rankův text: "Lid, který jinak nikdy neplýtvá obšírnými žalobami na truchlivé záležitosti srdce, nalezl pro své přízraky a bolesti zbožné, útěšné, čarovně líbezné pověsti, v nichž bolesti staví po bok útěchy, balzám po bok svým poraněním."

Repro Böhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat 1923, s. 32 a obr. příl.

Záznam šumavského tance s doprovodem houslí, violy a kytary, jak ho kdysi zaznamenal v okolí Všerub

Záznam šumavského tance s doprovodem houslí, violy a kytary, jak ho kdysi zaznamenal v okolí Všerub

Repro Waldheimat, 1927, č. 3, s. 45

Frontispis a titulní list druhého vydání jeho pamětí v libereckém nakladatelství Franz Kraus (1929)

Frontispis a titulní list druhého vydání jeho pamětí v libereckém nakladatelství Franz Kraus (1929)

Obálka výboru z díla (1945) vydaného u Steinbrenerů ve Vimperku

Obálka výboru z díla (1945) vydaného u Steinbrenerů ve Vimperku

Rodný dům v Chalupách (Friedrichsthal)

Rodný dům v Chalupách (Friedrichsthal)

Repro Waldheimat, 1926, č. 6, s. 83

Rodné Chalupy na staré pohlednici

Rodné Chalupy na staré pohlednici

Chalupy na snímku z roku 1962, pořízeném vyhnanci
už přes hranice "železné opony"

Chalupy na snímku z roku 1962, pořízeném vyhnanci
už přes hranice "železné opony"

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 18, s. 769

Kaple pod třemi lipami v rodné obci byla asi roku 1956 zbořena, zachovala se jen tato na cestě k Hyršovu, zde zachycená na snímku z roku 2007

Kaple pod třemi lipami v rodné obci byla asi roku 1956 zbořena, zachovala se jen tato na cestě k Hyršovu, zde zachycená na snímku z roku 2007

Repro P. Kokaisl - P. Kokaislová, Kostely a kaple v domažlickém okrese : po stopách současných i zaniklých církevních památek (2009), s. 80

Tak zachycují rodnou ves klasika šumavské německé literatury letecké snímky z let 1950 a 2008

Tak zachycují rodnou ves klasika šumavské německé literatury letecké snímky z let 1950 a 2008

Tak zachycují rodnou ves klasika šumavské německé literatury letecké snímky z let 1950 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Vzpomínka na "Rankovu slavnost" v rodné obci roku 1885

Vzpomínka na "Rankovu slavnost" v rodné obci roku 1885

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 9/10, s. 18

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově s jeho jménem

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově s jeho jménem

Repro On-line katalog Městské knihovny v Českém krumlově

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist