logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ARTUR QUITOSCHINGER

Stojí zcela vpravo ve druhé řadě shora na snímku 1. třídy školáků z Jablonce, pořízeném roku 1937

Stojí zcela vpravo ve druhé řadě shora na snímku 1. třídy školáků z Jablonce, pořízeném roku 1937

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 115

Na setkání těch, co zbyli ze třidy, zachycené na předchozím snímku, stojí Artur Quitoschinger v horní řadě prvý zleva

Na setkání těch, co zbyli ze třidy, zachycené na předchozím snímku, stojí Artur Quitoschinger v horní řadě prvý zleva

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 115

Tady stával rodný Jablonec

Tady stával rodný Jablonec

Foto Ivo Kareš

Na Českokrumlovsku byly dvě osady jménem Quitosching

Na Českokrumlovsku byly dvě osady jménem Quitosching

Na Českokrumlovsku byly dvě osady jménem Quitosching

Repro Schulwandkarte des politischen Bezirkes Krumau (1897)

Strana z rožmberské pozemkové knihy datované rokem 1441 začíná vlevo nahoře místním jménem Qietossin

Strana z rožmberské pozemkové knihy datované rokem 1441 začíná vlevo nahoře místním jménem Qietossin

Květušín u Horní Plané na staré pohlednici...

Květušín u Horní Plané na staré pohlednici...

Foto R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 155

... a dnes

... a dnes

Foto Ivo Kareš

Květušín (pod ním dole na starším snímku vidíme Dětochov, viz Franz Grill) na leteckých snímcích z let 1947/49 a 2008Květušín (pod ním dole na starším snímku vidíme Dětochov, viz Franz Grill) na leteckých snímcích z let 1947/49 a 2008

Květušín (pod ním dole na starším snímku vidíme Dětochov, viz Franz Grill) na leteckých snímcích z let 1947/49 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Z jablonecké křestní matriky víme i to, že v roce 1908 fungovala tu jako "zkoušená porodní bába" paní Maria Quitoschingerová, ve vší důstojnosti svého úřadu zachycená v rodácké pamětní knize na dobovém snímku

Z jablonecké křestní matriky víme i to, že v roce 1908 fungovala tu jako "zkoušená porodní bába" paní Maria Quitoschingerová, ve vší důstojnosti svého úřadu zachycená v rodácké pamětní knize na dobovém snímku

Repro SOA v Třeboni - digitální archív a Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 138

Květušínu a jeho poválečnému experimentu s "novými lidmi" věnovaly v březnu 2015 Lidové noviny celou stránku - upozornily tak ve článku Judity Matyášové na dokumentární film Tomáše Kudrny "Zatajené dopisy", který se věnuje osudům dětí slovenských Romů, kteří tu po válce žili

Květušínu a jeho poválečnému experimentu s "novými lidmi" věnovaly v březnu 2015 Lidové noviny celou stránku - upozornily tak ve článku Judity Matyášové na dokumentární film Tomáše Kudrny "Zatajené dopisy", který se věnuje osudům dětí slovenských Romů, kteří tu po válce žili

Repro Lidové noviny, 7.3. 2015, s. 3, foto archív Miroslava Dědiče, archív České televize

Tomuto filmu je věnován i článek Václava Koblence - pohnuté osudy Květušína odsunem původních německých obyvatel zdaleka neskončily

Repro Českobudějovický deník, 23.3. 2013, s. 7

V České televizi měl dokument Tomáše Kudrny premiéru 9. dubna 2015

V České televizi měl dokument Tomáše Kudrny premiéru 9. dubna 2015

Repro www stránky České televize

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist