logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KÄTHE PUXOVÁ

Am Abend die Wälder sie schweigen...


Am Abend die Wälder sie schweigen,
ganz andachtsvoll in ihrer Weis'.
Grüne Zweige die sich neigen -
zu einem Gebet ganz leis.

Weit über Flur und Au
gibt der Sonnenschein
viel Liebe zur heiligen Frau
in Maria Schnee am hl. Stein.

Im kühlen Waldesdunkel
hält sie im Arm ihren Sohn.
Wiesenblumen die schön funkeln,
bluhn rings um den Felsenthron.

Hin über alle Berge ziehen unsere Gedanken
jahraus und jahrein.
Und unsere Gebete fliegen
nach Maria Schnee am Stein.

Les kolem večer je němý...


Les kolem večer je němý,
jen modlit by se znal
větvemi svými všemi --
než tichý by zůstal dál.

Z polí a širých luk
svit připlývá až sem,
vlá láskyplný souzvuk
nad Svatým Kamenem.

Dlí v chladném lesním stínu
Maria i její Syn.
Za trůn skalní rozsedlinu
voní kolem od květin.

Byť jsme, Svatý Kameni, daleko za lesy, za horami,
rok co rok letí sem
modlitby a touží být samy
s Marií a s Dítětem.

Na zdi poutního kostelíka U Svatého kamene (Maria Schnee am heiligen Stein) visí zarámována tato báseň, označená i datem vzniku ("gedichtet 15. 8. 1983") a jménem i adresou své autorky. Je jí Käthe Puxová, bytem v Salzgasse 14 ve Freistadtu (měl kdysi i české jméno Cáhlov), kde alespoň podle dat rakouského aktuálního knihopisu (Österreichische Bibliografie) vydala roku 2004 titul Katharina erzählt aus ihrem Leben. K jejímu i našemu životu řekla však kupodivu dost už těmito předešlými čtyřmi strofami prostého nápěvu. Až dodatečně jsem zjistil, že je opravdu od nás. Narodila se totiž jako Katharina Klementová 28. dubna 1921 v Malontech (Meinetschlag) na usedlosti zvané "po chalupě" "Odumein". Domu, z něhož roku 1945 prchla tehdy čtyřiadvacetiletá do Rakous, se říkalo po bývalých majitelích "Stein". Její muž Franz Pux (ročník 1915) se vrátil z válečného zajetí až roku 1947. Paní Puxová se horlivě podílela na krajanských rodáckých aktivitách nejen v Malontech, nýbrž právě i na Svatém Kameni. Zemřela 8. ledna roku 2010 ve Freistadtu, dvanáct let po svém muži Franzi Puxovi, s nímž měli dva syny, Waltera a Manfreda.

- - - - -
* Malonty / Svatý Kámen / Hiltschnerberg (A) / † † † Freistadt (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Velká pouť 15. srpna 1989 k Panně Marii Sněžné na Hiltschnerberg
Kostel Panny Marii Sněžné na Hiltschnerberg na snímcích z roku 2017Kostel Panny Marii Sněžné na Hiltschnerberg na snímcích z roku 2017
V expozici tzv. "Mühlviertler Heimathaus" ve Freistadtu je uchován
i tento deskový obraz "Maria Schnee" z poloviny 19. století
Starší poutní tisky ze Svatého Kamene, jak je uchovává také muzeum v hornorakouském FreistadtuStarší poutní tisky ze Svatého Kamene, jak je uchovává také muzeum v hornorakouském Freistadtu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist