logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV PUTZ

Repro Sudetenpost, 1973, č. 19, s. 3

Repro Sudetenpost, 1973, č. 19, s. 3

První číslo (1955) krajanského listu Sudetenpost s jeho úvodníkem "Teprve nyní"

Repro Sudetenpost, 1955, č. 1, s. 1 (archiv Sudetenpost)

Recenze dvou knih o pražských květových dnech roku 1945,
z nichž jednou je román Olgy Barényiové Pražský tanec smrti

Repro Sudetenpost, 1958, č. 18, s. 4 (archiv Sudetenpost)

Událostem z listopadu 1918 předcházelo usnesení německých poslanců z českých zemí z 30. října téhož roku

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen / vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938 und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen und Mähren" 1939 (2000), s. 494-495, překlad Miloš Herold

Nekrolog na titulní stránně krajanského listu

Repro Sudetenpost, 1958, č. 18, s. 4 (archiv Sudetenpost)

Křídlový oltář v KefermarktuKřídlový oltář v Kefermarktu

Křídlový oltář v Kefermarktu

Foto Pavel Polák

Pacherův oltář v Sankt WolfganguPacherův oltář v Sankt Wolfgangu

Pacherův oltář v Sankt Wolfgangu

Repro Wikipedia, foto vpravo Wolfgang Sauber

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist