logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMIL PUTSCHÖGEL

Narodil se podle záznamu v křestní matrice farní obce Omlenice jako Andreas Putschögel rolníku Johannu Putschögelovi (jeho otec Johann Putschögel sedlačil v Chudějově čp. 2, dnes zaniklém, s manželkou Ewou, roz. Bartlovou z Vyššího Brodu) a jeho ženě Marii, dceři Martina Bergera, chalupníka v Omleničce, a jeho ženy Theresie

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Umlovicensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Záznam v Directoriu budějovické diecéze na rok 1865 uvádí místo (Bohemus Umlovicensis) a datum jeho narození, navíc pak i den, kdy byl vysvěcen na kněze

Repro Directorium Divini Officii, Voluntate ac Decreto Reverendissimi, Eximii ac Illustrissimi Domini Domini Joannis Valeriani Miseratione divina et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis editum et a Venerabili Clero Dioecesano observandum pro Anno Christi MDCCCLXV, s 59

Repro archív Cisterciáckého opatství
Vyšší Brod

Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Titulní list prvního svazku jeho kázání a hřbet vazby jejich svazku čtvrtého

Titulní list prvního svazku jeho kázání a hřbet vazby jejich svazku čtvrtého

Titulní list a věnování jeho knihy opatu Wackaržovi

Titulní list a věnování jeho knihy opatu Wackaržovi

Z pamětního tisku k 50. jubileu jeho kněžství

Repro SOkA České Budějovice

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska uložená v hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho skonu ve vyšebrodské knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Autorem jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Aleš Brožek

Autorem jeho hesla v online slovníku českých knihovníků je Aleš Brožek

Repro Slovník českých knihovníků

Rodná Omlenička v roce 2009 (viz i Hans G. Adler)

Rodná Omlenička v roce 2009 (viz i Hans G. Adler)

Foto Pavel Polák

Omlenička (škola, kostel a zámek) ještě na přelomu 20. a 21. století a v roce 2012

Omlenička (škola, kostel a zámek) ještě na přelomu 20. a 21. století a v roce 2012

Omlenička (škola, kostel a zámek) ještě na přelomu 20. a 21. století a v roce 2012

Repro R. Podhola, Výlety za zajímavostmi Českokrumlovska (2003), s. 112
a foto Jan Mareš

Barokní kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce na snímku z jara roku 2012

Barokní kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce na snímku z jara roku 2012

Foto Jan Mareš

Portál kostela v Omleničce s aliančním znakem hraběte Nütze z Wartenburgu

Portál kostela v Omleničce s aliančním znakem hraběte Nütze z Wartenburgu

Foto Jan Mareš

Boží muka v Chudějově, odkud pocházel jeho děd z otcovy strany, na snímku z roku 2008

Boží muka v Chudějově, odkud pocházel jeho děd z otcovy strany, na snímku z roku 2008

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 215, foto Zdenka Paloušová

Na hřbitově v Omleničce je tento hrob rodiny Johanna Putschögla, nikoli z Chudějova, ale nedalekých Bolů (Wolluben)

Na hřbitově v Omleničce je tento hrob rodiny Johanna Putschögla, nikoli z Chudějova, ale nedalekých Bolů (Wolluben)

Foto Pavel Polák

Dnes zpustlý zámek a sýpka v Komařicích...Dnes zpustlý zámek a sýpka v Komařicích...

Dnes zpustlý zámek a sýpka v Komařicích...

Foto Pavel Polák

... dva záběry z Habří, kdysi také majetku vyšebrodského kláštera... dva záběry z Habří, kdysi také majetku vyšebrodského kláštera

... dva záběry z Habří, kdysi také majetku vyšebrodského kláštera

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist