logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN PURITSCHER

Repro Mein Ruben

To on sám tu klečící zavěšuje obrázek do obnovené kaple v zaniklém Lověšickém Rovném

To on sám tu klečící zavěšuje obrázek do obnovené kaple v zaniklém Lověšickém Rovném

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 5, s. 75

Na snímku z ledna 1945...

Na snímku z ledna 1945...

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

... a ve stejné době vyfotografovaný jeho starší bratr Mathias

... a ve stejné době vyfotografovaný jeho starší bratr Mathias

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Otec Mathias Puritscher z Rovného čp. 2 na snímku z listopadu roku 1944

Otec Mathias Puritscher z Rovného čp. 2 na snímku z listopadu roku 1944

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam křestní matriky farní obce Zátoň o narození otcově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam omlenické křestní matriky o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Parte, jehož motto zní: "Smrt přichází jako přítel k lidem, kteří zestárli, jejichž ruka už pevně nestiská, jejichž oči jsou unavené a jejichž hlas už jen poví: Stačí, ten život byl krásný!"

Parte, jehož motto zní: "Smrt přichází jako přítel k lidem, kteří zestárli, jejichž ruka už pevně nestiská, jejichž oči jsou unavené a jejichž hlas už jen poví: Stačí, ten život byl krásný!"

Repro Nordbayern.de - Traueranzeigen

Znak bavorské obce Uttenreuth, na jejímž hřbitově je uložena urna s jeho popelem

Znak bavorské obce Uttenreuth, na jejímž hřbitově je uložena urna s jeho popelem

Repro Wikipedia

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 10, s. 81-83

Lověšické Rovné na obraze z úvodu jeho webových stránek

Lověšické Rovné na obraze z úvodu jeho webových stránek

Repro Mein Ruben

Titulní list (1880) Urbáře zboží rožmberského z roku 1379, kde je ves "Rowne" zmiňována vůbec poprvé

Titulní list (1880) Urbáře zboží rožmberského z roku 1379, kde je ves "Rowne" zmiňována vůbec poprvé

Lověšické Rovné na indikační skice z roku 1826

Lověšické Rovné na indikační skice z roku 1826

Repro V. Ondrová - V. Jílek, Přídolí 1220-2020 : osm století jihočeské obce (2021), s. 165

Vlastní jeho rukou pořízený náčrt okolí rodné vsi i s pomístními jmény polí a luk

Vlastní jeho rukou pořízený náčrt okolí rodné vsi i s pomístními jmény polí a luk

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 3, s. 73

Plánek vsi Lověšické Rovné

Plánek vsi Lověšické Rovné

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 481

Lověšice...

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 3, s. 5-7

... a Lověšické Rovné v podrobném popisu Edmunda Kocha na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 5, s. 4-6

Průvod mládeže v Lověšickém Rovném, zvaný "Wimpelweihe", někdy v půlce třicátých let 20. století ještě v Československu v rámci organizace "Der Bund der deutschen Landjungend"

Průvod mládeže v Lověšickém Rovném, zvaný "Wimpelweihe", někdy v půlce třicátých let 20. století ještě v Československu v rámci organizace "Der Bund der deutschen Landjungend"

Repro R. Essl, Der Kreis Krummau an der Moldau (1983), s. 186

Podle záznamů a vyprávění Johanna Puritschera, jakož i Aloise a Johanna Kochových, publikoval Edmund Koch tuto zprávu o vysídlení vsi Lověšické Rovné

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 6, s. 7-8

Zaniklé Skupečné s čísly svých stavení na staré pohlednici

Zaniklé Skupečné s čísly svých stavení na staré pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 4, s. 53

Plánek vsi Skupečné s čísly domů a jmény majitelů v roce 1945

Plánek vsi Skupečné s čísly domů a jmény majitelů v roce 1945

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 4, s. 53-54

V roce 2006 obnovená Schediwe-Kapelle ve Skupečném (Moresdorf) blízko Lověšického Rovného (snímek před renovací je z roku 2002)

V roce 2006 obnovená Schediwe-Kapelle ve Skupečném (Moresdorf) blízko Lověšického Rovného (snímek před renovací je z roku 2002)

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 1, zadní strana obálky

Lověšice, ...

Lověšice, ...

Lověšice, ...

Skupečné...

Skupečné...

... a Lověšické Rovné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a Lověšické Rovné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a Lověšické Rovné na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Silniční domky, zmíněné v jeho textu, na indikační skice z roku 1826...

Silniční domky, zmíněné v jeho textu, na indikační skice z roku 1826...

Repro V. Ondrová - V. Jílek, Přídolí 1220-2020 : osm století jihočeské obce (2021), s. 155

... a na současném leteckém sníkmu

... a na současném leteckém sníkmu

Repro V. Ondrová - V. Jílek, Přídolí 1220-2020 : osm století jihočeské obce (2021), s. 155

Stejným způsobem zachycený Osek, o němž rovněž psalStejným způsobem zachycený Osek, o němž rovněž psal

Stejným způsobem zachycený Osek, o němž rovněž psal

Repro V. Ondrová - V. Jílek, Přídolí 1220-2020 : osm století jihočeské obce (2021), s. 149 a www stránky Ze vzduchu

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist