logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT PROSCHKO

50 cvičení ve zpěvu

ve všech použitelných durových a mollových tóninách jednohlasně i vícehlasně k výchově intonační jistoty a dobrého přednesu pro už pokročilé žáky


Oesterreichisches Musiklexikon online

Pod tím dlouhým (v originále ovšem německým) titulem je uveden coby ten, kdo dílo, označené dole na obálce jako "Opus 2.", "verfasst und gesammelt", učitel zpěvu na gymnáziu v rakouském Kremsmünsteru Adalbert Proschko. Rakouský Musiklexikon (z jeho díla uvádí třeba oratorium "Am Grabe des Herrn", kantátu "Christi Geburt", několik mší a také sborů jako "Sonne sank", "Sonntags am Rhein" či "Frühlingslied") podává jeho životopis zejména s ohledem na hudební kariéru a dílo, my však víme z křestní matriky obce Černá v Pošumaví a také z mormonského genealogického serveru Family Search další podrobnosti o šumavském rodákovi, jehož několikadílné školní zpěvníky (jako spoluautor figuroval na jejich titulu Franz Pammer) "Liederquelle"(tj. "pramen písní") kdysi v mnoha vydáních sloužily hudební výchově na území celé dunajské monarchie. Narodil se 9. listopadu roku 1834 v Černé v Pošumaví čp. 23 (dnes na tom místě stojí bytovka s týmž číslem popisným). Jeho otcem byl rolník Johann Proschko, matkou Rosalia, dcera rolníka Johanna Watzla a Marie Anny, roz. Wenzlové ze dnes zaniklé Nové Lhoty (Neustift) čp. 1. Dědem z otcovy strany byl Albert Proschko, hospodařící na čp. 23 se svou ženou Theresií, dcerou Alberta Erharda z Černé v Pošumaví čp. 1. Adalbert navštěvoval reálku v Českém Krumlově a absolvoval učitelský ústav v rakouském Linci. V roce 1853 se stal učitelským pomocníkem v hornorakouské obci Adlwang, ještě v témže roce přešel na hlavní školu v Kremsmünsteru, kde byl roku 1856 jmenován učitelem, pět let nato ředitelem a v letech 1872-1901 už trvale řídícím učitelem tamní obecné školy. V roce 1862 se ve 27 letech oženil s Annou Marií, roz. Piererovou (1844-1890) z Kremsmünsteru. V kremsmünsterském benediktinském klášteře se věnoval hudbě už předtím: v letech 1853-1858 jako tenorista, 1853-1862 jako druhý varhaník, 1858-1919 jako houslista a 1901-1901 jako hlavní varhaník kláštera. Na klášterním gymnáziu vyučoval v letech 1898-1907 zpěvu, během celého toho období vystupoval často i jako dirigent. Roku 1872 založil Proschko v Kremsmünsteru mužský sbor (Liedertafel) "Harmonie", jehož sbormistrem byl nejméně do roku 1884. Jeho bratr Anton, řádovým jménem Paulus Proschko (1837-1926), se v Kremsmünsteru stal ředitelem klášterního gymnázia a převorem proslulého kláštera, s nímž je spojeno i jméno šumavského klasika Adalberta Stiftera, který má na webových stranách Kohoutího kříže ovšem i samostatné zastoupení. Prošlo tudy jistě i ve zpěvní výuce mnoho Šumavanů, a nejen z Horní Plané či z Černé v Pošumaví. Adalbert Proschko tam v Kremsmünsteru zemřel 16. dubna 1923.

- - - - -
* Černá v Pošumaví / Český Krumlov / † † † Kremsmünster (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho heslo v rakouském hudebním lexikonu
Vazba (1893) pátého už nezměněného vydání jeho zpěvníku pro rakouské měšťanské školy
Záznam o svatbě rodičů v oddací matrice farní obce Černá v Pošumaví
Záznam o jeho narození v matrice Černé v Pošumaví

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist