logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LAURENZ PRÖLL

Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald - Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), obr. příl.

Vazba reprintu (Stiftbibliothek Schlägl, 1980) původního vydání jeho dějin premonstrátského kláštera Schlägl, vydaných v Linci roku 1877

Vazba reprintu (Stiftbibliothek Schlägl, 1980) původního vydání jeho dějin premonstrátského kláštera Schlägl, vydaných v Linci roku 1877

Vazba reprintu (Stiftbibliothek Schlägl, 1982) jiné práce Laurenze Prölla o selském domě horního Mühlviertelu,
knižně vyšlé původně v roce 1902 jako separát textů z "Mühlviertler Nachrichten"

Vazba reprintu (Stiftbibliothek Schlägl, 1982) jiné práce Laurenze Prölla o selském domě horního Mühlviertelu,
knižně vyšlé původně v roce 1902 jako separát textů z "Mühlviertler Nachrichten"

Záznam o jeho narození v ulrichsbergské křestní matrice

Repro Matricula Online

Záznam o jeho úmrtí v aigenské knize zemřelých

Repro Matricula Online

Stará zobrazení kláštera Schlägl na frontispis této knihy

Stará zobrazení kláštera Schlägl na frontispis této knihy

Repro L. Pröll, Geschichte des Prämonstratenserstiftes Schlägl im oberen Mühlviertel (1877, reprint 1980)

Klášter Schlägl na rytině z doby kolem roku 1670, v pozadí vlevo Aigen, vpravo na šumavském obzoru samota Oberhaag

Klášter Schlägl na rytině z doby kolem roku 1670, v pozadí vlevo Aigen, vpravo na šumavském obzoru samota Oberhaag

Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald - Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), obr. příl.

Malíř Carl Blumauer (1826-1903) vytvořil tento obraz, zachycující klášter Schlägl, v roce 1844, tedy pět let předtím, než Laurenz Pröll přišel na svět

Malíř Carl Blumauer (1826-1903) vytvořil tento obraz, zachycující klášter Schlägl, v roce 1844, tedy pět let předtím, než Laurenz Pröll přišel na svět

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 68, foto Christian Schepe

"Drkolenský" motiv ("Schlägler-Motiv") jako ozdobný dekor na skleněné karafě ze Sonnenwaldu (1720)

"Drkolenský" motiv ("Schlägler-Motiv") jako ozdobný dekor na skleněné karafě ze Sonnenwaldu (1720)

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 293

Znázornění zakládací legendy kláštera Schlägl (viz kladívko pod hlavou spícího)

Znázornění zakládací legendy kláštera Schlägl (viz kladívko pod hlavou spícího)

Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald - Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), obr. příl.

Opatská berla kláštera ve Schläglu, pasovská zlatnická práce z roku 1487

Opatská berla kláštera ve Schläglu, pasovská zlatnická práce z roku 1487

Repro Passauer Neue Presse, 1.5.2002, s. 2

Amsterodamská Blaeuova mapa Čech z roku 1634, kde je dole pod Horní Planou (Oplan) vedle sebe "Drkalno" a "Slagel" (výřez)

Amsterodamská Blaeuova mapa Čech z roku 1634, kde je dole pod Horní Planou (Oplan) vedle sebe "Drkalno" a "Slagel" (výřez)

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 23

Klášter SchläglKlášter Schlägl

Klášter Schlägl

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Vstupní portály kláštera a klášterního kostelaVstupní portály kláštera a klášterního kostela

Vstupní portály kláštera a klášterního kostela

Foto Pavel Polák

Interiér hřbitovní kaple a záběr z klášterního hřbitova ve Schläglu, kde je pohřben

Interiér hřbitovní kaple a záběr z klášterního hřbitova ve Schläglu, kde je pohřben

Interiér hřbitovní kaple a záběr z klášterního hřbitova ve Schläglu, kde je pohřben

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist