logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BARBARA EPIPHANIA PRITZLOVÁ

Narodila se podle záznamu křestní matriky farní obce Hyršov dne 26. srpna roku 1881 v rodině Aloise Pritzla, rolníka na zdejší usedlosti čp. 35, syna Michaela Pritzla, který na ní hospodařil předtím se svou ženou Theresií, roz. Reimerovou ze zaniklé dnes téměř osady Pomezí (Springenberg, i česky dříve Šprymberk) čp. 1, a jeho manželky Barbary, dcery rolníka Antona Schreinera z rovněž dnes téměř zaniklé vsi Liščí (Fuchsberg) čp. 15, a Barbary, roz. Zippererové ze zaniklé téměř dnes také osady Fleky (Flecken) čp. 9

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 9/10, s. 9

V roce 2003 renovovaný kostel v Hyršově

V roce 2003 renovovaný kostel v Hyršově

Foto Jan Mareš

Dvě staré pohlednice z Hyršova "am Böhmerwald" - na obou je zachycen i kostel a klášter

Dvě staré pohlednice z Hyršova "am Böhmerwald" - na obou je zachycen i kostel a klášter

Dvě staré pohlednice z Hyršova "am Böhmerwald" - na obou je zachycen i kostel a klášter

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Poničené hroby školských sester de Notre Dame na zarostlém hřbitově v rodném Hyršově

Poničené hroby školských sester de Notre Dame na zarostlém hřbitově v rodném Hyršově

Foto Jan Mareš

Kongregaci Chudých školských sester de Notre Dame patřil i výchovný ústav v Bystřici nad Úhlavou, který v roce 1859 založil Karl Anton kníže Hohenzollern

Kongregaci Chudých školských sester de Notre Dame patřil i výchovný ústav v Bystřici nad Úhlavou, který v roce 1859 založil Karl Anton kníže Hohenzollern

Repro www stránky Šumavský rozcestník

Interiér klášterního kostela školských sester v Bystřici nad Úhlavou

Interiér klášterního kostela školských sester v Bystřici nad Úhlavou

Repro Glaube und Heimat, 1956, č. 2, s. 55

Roku 2021 věnoval ústřední krajanský list obsáhlý článek řádu školských sester de Notre Dame - doprovodné snímky zachycují divadelní hru, v níž sestry zachytily své začátky v Čechách a útěk odtud, zčásti v nákladních vozech US Army; na druhém snímku je mateřinec školských sester de Notre Dame v Auerbachu (bavorská Horní Falc)Roku 2021 věnoval ústřední krajanský list obsáhlý článek řádu školských sester de Notre Dame - doprovodné snímky zachycují divadelní hru, v níž sestry zachytily své začátky v Čechách a útěk odtud, zčásti v nákladních vozech US Army; na druhém snímku je mateřinec školských sester de Notre Dame v Auerbachu (bavorská Horní Falc)

Roku 2021 věnoval ústřední krajanský list obsáhlý článek řádu školských sester de Notre Dame - doprovodné snímky zachycují divadelní hru, v níž sestry zachytily své začátky v Čechách a útěk odtud, zčásti v nákladních vozech US Army; na druhém snímku je mateřinec školských sester de Notre Dame v Auerbachu (bavorská Horní Falc)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 24, s. 9

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist