logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN PRIMBS

S milovanou faječkou v ústech a s kančí štětkou za kloboukem

S milovanou faječkou v ústech a s kančí štětkou za kloboukem

Repro M. Rimpler, Anton Pech, der Hausmeister des Bayrischen Waldes (2005), s. 124

Při otevření chaty na hoře Falkenstein v červenci 1933 stojí zcela vlevo

Při otevření chaty na hoře Falkenstein v červenci 1933 stojí zcela vlevo

Repro M. Rimpler, Anton Pech, der Hausmeister des Bayrischen Waldes (2005), s. 80

Jeho příspěvek do prvního čísla časopisu Der Bayerwald o zapomenutém památníku v lese blízko osady Zwiesler Waldhaus na počest pobytu prinze Ludvíka Bavorského

Repro Der bayerwald, 1903, č. 1, s. 34-35

Obálku i ilustrace k jeho knize (1913) vytvořil Anton Pech (viz i Julius Blechinger)

Obálku i ilustrace k jeho knize (1913) vytvořil Anton Pech (viz i Julius Blechinger)

Repro M. Rimpler, Anton Pech, der Hausmeister des Bayrischen Waldes (2005), s. 60

Obálku notového dvojlistu s písní o hoře Roklan na text jeho básně

Obálku notového dvojlistu s písní o hoře Roklan na text jeho básně

Repro www stránky Buch-online-shop

Kříž na Roklanu

Kříž na Roklanu

Foto Zuzana Hájková

Poslední sloku jeho básně o lyžařích doprovází v knize, kde byla otištěna, snímek z temene Javoru se skálou zvanou "Hlava Richarda Wagnera"

Poslední sloku jeho básně o lyžařích doprovází v knize, kde byla otištěna, snímek z temene Javoru se skálou zvanou "Hlava Richarda Wagnera"

Repro M. Rimpler, Anton Pech, der Hausmeister des Bayrischen Waldes (2005),
s. 189

Slavnostní pohlednice Antona Pecha k jubilejní železnorudské pouti na Javor u příležitosti stoletého povýšení Bavorska na království 1806-1906

Slavnostní pohlednice Antona Pecha k jubilejní železnorudské pouti na Javor u příležitosti stoletého povýšení Bavorska na království 1806-1906

Velké Javorské jezero na staré pohlednici

Velké Javorské jezero na staré pohlednici

Vodopád Geigenbachu pod Velkým Javorským jezerem na pohlednici Josefa Seidela

Vodopád Geigenbachu pod Velkým Javorským jezerem na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Ještě jedna stará pohlednice s Javorským jezerem a jeho zpodobení na poháru ze zeleného skla, zvaného "grünes Beinglas" (Uranglas annagrün)Ještě jedna stará pohlednice s Javorským jezerem a jeho zpodobení na poháru ze zeleného skla, zvaného "grünes Beinglas" (Uranglas annagrün)

Ještě jedna stará pohlednice s Javorským jezerem a jeho zpodobení na poháru ze zeleného skla, zvaného "grünes Beinglas" (Uranglas annagrün)

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 4, s. 11

Někdejší rozhledna na Jezerní stěně (Seewand), zbudovaná železnorudskou sekcí sdružení Waldverein v roce 1897

Někdejší rozhledna na Jezerní stěně (Seewand), zbudovaná železnorudskou sekcí sdružení Waldverein v roce 1897

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 327

Nová podoba chaty na Falkensteinu (2019)

Nová podoba chaty na Falkensteinu (2019)

Repro www stránky Sudetendeutsche Zeitung, foto oh

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist