logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINZ PODLIPSKY

Repro Hoam!, 1988, č. 7, s. 365

Repro Hoam!, 1988, č. 7, s. 365

Ještě jako mladý učitel na škole v šumavském Tuškově roku 1934 se svými žáky

Ještě jako mladý učitel na škole v šumavském Tuškově roku 1934 se svými žáky

Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 222

Od 1. září 1937 byl ustanoven jako definitivní řídící učitel na obecné škole v Hartmanicích, jak o tom svědčí tento zápis školní kroniky

Od 1. září 1937 byl ustanoven jako definitivní řídící učitel na obecné škole v Hartmanicích, jak o tom svědčí tento zápis školní kroniky

Repro Kronika obecné školy Hartmanice 1906--1945, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam z kroniky německé obecné školy v Hartmanicích o jeho nástupu na vojenské cvičení k 11. pěšímu pluku ve Vimperku
    koncem května dramatického roku 1938 a o opětovném nástupu do funkce řídícího učitele v půli června

Záznam z kroniky německé obecné školy v Hartmanicích o jeho nástupu na vojenské cvičení k 11. pěšímu pluku ve Vimperku
koncem května dramatického roku 1938 a o opětovném nástupu do funkce řídícího učitele v půli června

Repro Kronika obecné školy Hartmanice 1906-1945, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Na radnici v Pasově při blahopřání purkmistru Emilu Brichtovi stojí vedle
Adolfa Hasenöhrla a Ericha Hanse (druhý a třetí zleva) zcela vpravo

Na radnici v Pasově při blahopřání purkmistru Emilu Brichtovi stojí vedle
Adolfa Hasenöhrla a Ericha Hanse (druhý a třetí zleva) zcela vpravo

Repro Hoam!, 1980, č. 1, s. 543

Pasovský starosta Dr. Emil Brichta mu tady v roce 1983 předává kulturní cenu města Pasova

Pasovský starosta Dr. Emil Brichta mu tady v roce 1983 předává kulturní cenu města Pasova

V rozhovoru s Walterem Zettlem, rovněž jako on laureátem
Kulturní ceny města Pasova

V rozhovoru s Walterem Zettlem, rovněž jako on laureátem
Kulturní ceny města Pasova

Repro Böhmenwäldler Jahrbuch 1999, s. 182

Záhlaví 1. čísla časopisu, který vydával Adalbert Stifter Verein
od r. 1954 i s jeho příspěvky

Záhlaví 1. čísla časopisu, který vydával Adalbert Stifter Verein
od r. 1954 i s jeho příspěvky

Parte spolku německých pražských
akademiků ze Šumavy

Parte spolku německých pražských
akademiků ze Šumavy

Náměstí v Kašperských Horách na staré fotografii
M. Kopetzkého (Kopeckého) z Vimperka

Náměstí v Kašperských Horách na staré fotografii
M. Kopetzkého (Kopeckého) z Vimperka

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život (2003),
s. 688, z archívu P. Scheuflera

Rodné Řetenice v roce 2014

Rodné Řetenice v roce 2014

Foto Pavel Polák

Údolí Zlatého potoka u Řetenic

Údolí Zlatého potoka u Řetenic

Repro H. Voděrová, 60 šumavských vyznání Jana Kavale (2013), s. 39, foto Jan Kavale (výřez)

Škola v Mouřenci, kde také učil, na staré pohlednici, v pozadí starobylý kostel sv. Mořice, který dal osadě jméno

Škola v Mouřenci, kde také učil, na staré pohlednici, v pozadí starobylý kostel sv. Mořice, který dal osadě jméno

Kostel v Mouřenci s přilehlým hřbitovem na snímku Hanse Schopfa

Kostel v Mouřenci s přilehlým hřbitovem na snímku Hanse Schopfa

Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 47

Tady sídlí v Pasově šumavské muzeum

Tady sídlí v Pasově šumavské muzeum

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist