logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS PLAN

Jako rekrut ročníku 1925 při odvodu k wehrmachtu roku 1942 (stojí v horní řadě vlevo)

Jako rekrut ročníku 1925 při odvodu k wehrmachtu roku 1942 (stojí v horní řadě vlevo)

Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), s. 289

Ve skupině krajanů z Dlouhé Stropnice stojí se založenýma rukama druhý zleva

Ve skupině krajanů z Dlouhé Stropnice stojí se založenýma rukama druhý zleva

Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), s. 289

Záznam o svatbě rodičů v oddací matrice Horní Stropnice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 53 v Dlouhé Stropnici s rodinou Planovou včetně syna Karla, Hansova otce

Repro Sčítání lidu 1921, Dlouhá Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o usedlosti čp. 53 v kronice Dlouhé Stropnice...

Záznam o usedlosti čp. 53 v kronice Dlouhé Stropnice...

Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), s. 69

... a její plán, který signoval on sám v roce 1984

... a její plán, který signoval on sám v roce 1984

Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), s. 245

Na snímcích je zachycena usedlost čp. 53 v Dlouhé Stropnici ještě bez novějšího poválečného mostku, s ním a pak před úplným stržením celého stavení

Na snímcích je zachycena usedlost čp. 53 v Dlouhé Stropnici ještě bez novějšího poválečného mostku, s ním a pak před úplným stržením celého stavení

Repro H. Plan, Chronik von Langstrobnitz : Heimatbuch einer Böhmerwaldgemeinde im Kreis Kaplitz, Südböhmen (1985), obr. příl.

Kaple v Dlouhé Stropnici, postavená v roce 1901

Kaple v Dlouhé Stropnici, postavená v roce 1901

Foto Pavel Polák

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 2, s. 55

Hrob Hanse a Centy Planových na hřbitově Alter Ostfriedhof v Augsburgu

Hrob Hanse a Centy Planových na hřbitově Alter Ostfriedhof v Augsburgu

Repro www stránky Billiongraves.com

Tohle zřejmě byla ta "udusaná země", nářečním výrazem "Mouterd", na selském dvoře, kam se ukládaly vozy i sláma na podestýlku

Tohle zřejmě byla ta "udusaná země", nářečním výrazem "Mouterd", na selském dvoře, kam se ukládaly vozy i sláma na podestýlku

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2023, s. 133, foto Ingomar Heidler

I na tomto místně neurčeném snímku ze šumavského selského dvora je vedle navršeného hnoje přístřešek na vozy s "udusanou zemí"

I na tomto místně neurčeném snímku ze šumavského selského dvora je vedle navršeného hnoje přístřešek na vozy s "udusanou zemí"

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2002), s. 44

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist