logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IGNAZ PILS

Narodil se podle záznamu v křestní matrice farní obce Německý Benešov koželuhovi Martinu Pilsovi (i jeho otec Franz Pils byl zdejším koželuhem, matka Elisabeth, roz. Leirerová, byla rovněž zdejší) a jeho ženě Marii, roz. Pascherové, dceři pekaře Ignaze Paschera a Anny, roz. Kaiserové, obou z Německého Benešova; přípis o svatbě Ignaze Pilse s Marií Anderlovou uvádí jako nevěstino dívčí jméno namísto rodného "Watzlová" ono, které jí jako nemanželskému dítěti dal benešovský obchodník Anderl; za povšimnutí stojí na téže straně matriky i záznam o svatbě dcery kováře Červenky (psaného tu s háčkem), o jehož provozu hovoří jedna z Pilsových básní

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle tohoto záznamu ve školní kronice obce Bukovsko (Buggaus) byl v březnu 1908 jmenován "učitelem I. třídy" v v Německém Benešově

Podle tohoto záznamu ve školní kronice obce Bukovsko (Buggaus) byl v březnu 1908 jmenován "učitelem I. třídy" v v Německém Benešově

Repro Kronika německé obecné školy Bukovsko, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

V obecní kronice Německého Benešova najdeme i tento záznam o svolání rodičovské porady v dubnu roku 1931 pod jeho vedením

V obecní kronice Německého Benešova najdeme i tento záznam o svolání rodičovské porady v dubnu roku 1931 pod jeho vedením

Repro Kronika obce Benešov nad Černou 1923-1935, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady sedí vedle faráře Wastla s dětmi ročníků narození 1923-1925,
které tehdy přistoupily k prvnímu svatému přijímání

Tady sedí vedle faráře Wastla s dětmi ročníků narození 1923-1925,
které tehdy přistoupily k prvnímu svatému přijímání

Repro Glaube und Heimat, 2002, č. 4, s. 34

Se svými žáky v roce 1939

Se svými žáky v roce 1939

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 3, s. 41 a Kronika německé obecné školy Desky,
SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Parte

Parte

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 49, s. 12

Jeho hrob v Benešově nad Černou

Jeho hrob v Benešově nad Černou

Repro archív autora, z daru Valerie Maiové

O úmrtí jeho tchyně Luise Anderlové v květnu roku 1952 v Karlsruhe, kde žila i její dcera Maria, vdova po něm

O úmrtí jeho tchyně Luise Anderlové v květnu roku 1952 v Karlsruhe, kde žila i její dcera Maria, vdova po něm

Repro Hoam!, 1952, č. 6, s. 12

Dům rodiny Pilsovy na snímku z roku 2009...

Dům rodiny Pilsovy na snímku z roku 2009...

Repro archív autora, z daru Valerie Maiové

... a před jeho stržením v roce 2013

... a před jeho stržením v roce 2013

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 11, s. 28

Vzácný starý snímek "Stifterova údolí" při Benešově nad Černou s vodní elektrárnou u řeky
a vlevo za ní v lesíku se Stifterovým památníkem (viz i Fritz Huemer-Kreiner)

Vzácný starý snímek "Stifterova údolí" při Benešově nad Černou s vodní elektrárnou u řeky
a vlevo za ní v lesíku se Stifterovým památníkem (viz i Fritz Huemer-Kreiner)

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist