logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONIE PIFFLOVÁ

Záznam mladoboleslavské křestní matriky o jejím narození

Repro SOA Praha eBadatelna

Záznam o manželově narození v lanškrounské křestní matrice

Repro SOA v Zámrsku - Sbírka matrik Východočeského kraje 1587-1949

Oddací list, manžele oddával ženichův bratr a budoucí kardinál Friedrich Piffl

Repro SOkA České Budějovice

Podpis jejího manžela ve školní kronice Dolního Markschlagu (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) doprovází záznam o jeho jmenování okresní školním inspektorem pro německé školní okrsky Kaplice a Budějovice v lednu 1900

Podpis jejího manžela ve školní kronice Dolního Markschlagu (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) doprovází záznam o jeho jmenování okresní školním inspektorem pro německé školní okrsky Kaplice a Budějovice v lednu 1900

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Její muž Rudolf Piffl jako okresní školní inspektor, zde s deštníkem uprostřed učitelů v Horní Stropnici někdy kolem roku 1900: třetí zleva stojí ředitel školy Franz Steinko, šestý zleva tehdy mladičký učitel Johann (Hans) Waltenberger)

Její muž Rudolf Piffl jako okresní školní inspektor, zde s deštníkem uprostřed učitelů v Horní Stropnici někdy kolem roku 1900: třetí zleva stojí ředitel školy Franz Steinko, šestý zleva tehdy mladičký učitel Johann (Hans) Waltenberger)

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obálka (1905) knižního vydání projevu jejího muže k Schillerově slavnosti budějovických německých měšťanských škol, jak se zachoval v knihovně Adalberta Wodiczky

Obálka (1905) knižního vydání projevu jejího muže k Schillerově slavnosti budějovických německých měšťanských škol, jak se zachoval v knihovně Adalberta Wodiczky

Obrázek ze starých Budějovic na kresbě Karla Kostiala v tzv. "budějovickém" čísle časopisu Deutsche Arbeit (1905), kde vyšly i její básně

Obrázek ze starých Budějovic na kresbě Karla Kostiala v tzv. "budějovickém" čísle časopisu Deutsche Arbeit (1905), kde vyšly i její básně

Repro R. Huyer, Budweis (1905), Sonder-Abdruck aus dem "Deutsche Arbeit", IV., 9., s. 14

Záznam o českobudějovické křestní matriky u sv. Mikuláše o narození jejich adoptivního syna Vojtěcha

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Archivní dokumenty, týkající se adopce

Repro SOkA České Budějovice

Dne 28. října 1918, tj. shodou okolností téhož data, kdy byla proklamována Československá republika, přinesl vídeňský list "Reichspost" zprávu o soudním procesu s travičkou Vukobrankovicovou, která se svého činu dopustila jako příčetná v úmyslu, stát se namísto učitelky Antonie Pifflové sama manželkou školního inspektora Rudolfa Piffla

Repro Reichspost, 28. 10. 1918, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

K případu se vrátily i Národní listy o čtyři roky později (viz i Emerich Rudolf Boyer Von Berghof)

K případu se vrátily i Národní listy o čtyři roky později (viz i Emerich Rudolf Boyer Von Berghof)

Repro Národní listy večerník, 1. 8. 1922, s. 2

Skutečný a opravdu pestrý příběh novinářky Elisabeth Thury (alias Milica Vukobrankovics de Vuko et Branko /1894-1973/) nám prozrazuje na straně 46 i datum narození Antonie Pifflové 13. února 1868

Repro Öffentliche Sicherheit, 2018, č. 5-6, s. 45-48

Zpráva o úmrtí kardinála Piffla v českobudějovickém německém listu připomíná, že necelý týden před ním skonal ve Vimperku jeho starší bratr Alois Piffl, úředník tamní Steinbrenerovy nakladatelské firmy, o čemž už se kardinál nedozvěděl

Zpráva o úmrtí kardinála Piffla v českobudějovickém německém listu připomíná, že necelý týden před ním skonal ve Vimperku jeho starší bratr Alois Piffl, úředník tamní Steinbrenerovy nakladatelské firmy, o čemž už se kardinál nedozvěděl

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 32, s. 3

Pamětní deska kardinála Piffla na rodném domě v Lanškrouně...

Pamětní deska kardinála Piffla na rodném domě v Lanškrouně...

Repro www stránky Pension Jakub

... a začátek jeho medailonu na serveru Lanškrounsko.cz

... a začátek jeho medailonu na serveru Lanškrounsko.cz

Repro www stránky Lanškrounsko.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist