logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ PETTER

Stojí tu druhý zprava zřejmě při zdech dnes neexistujícího kostela v Knížecích Pláních (viz i Josef Luksch)

Stojí tu druhý zprava zřejmě při zdech dnes neexistujícího kostela v Knížecích Pláních (viz i Josef Luksch)

Repro K. Keusch, Damals in der Heimat im Böhmerwald (1992), s. 71

Záznam kvildské matriky o jeho narození a křtu, který provedl kooperátor Antonín Podhorský

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam úmrtní matriky farní obce Knížecí Pláně o mrtvě narozeném a nepokřtěném chlapci zdejšího řídícího učitele Franze Pettera a jeho ženy Anny, roz. Neubauerové, datovaný 9. listopadu roku 1905ý

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Soupis učitelstva německých obecných a měšťanských škol v Čechách z roku 1928 ho tu zachycuje ve Zbytinách i s dcerou Idou

Soupis učitelstva německých obecných a měšťanských škol v Čechách z roku 1928 ho tu zachycuje ve Zbytinách i s dcerou Idou

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 368

Originál jeho přípisu do zbytinské obecní kroniky i s jeho podpisem

Repro Pamětní kniha obce Zbytiny 1929-1933, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zbytinská škola

Zbytinská škola

Foto Ivo Kareš

Znak městyse Rothenkirchen, kde skonal (od roku 1978 je součástí městyse Pressig)

Znak městyse Rothenkirchen, kde skonal (od roku 1978 je součástí městyse Pressig)

Repro Wikipedia

Nepodepsaný nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nepodepsaný nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1962, č. 6, s. 16

Trochu obsáhlejší, ale rovněž nepodepsaný nekrolog v "diecézním" krajanském čtrnáctideníku

Trochu obsáhlejší, ale rovněž nepodepsaný nekrolog v "diecézním" krajanském čtrnáctideníku

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 10, s. 426

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist