logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL PETER

Česky psaný záznam velhartické křestní matriky o narození otcově v Malonicích

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o jeho narození v bohumilické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zámek Skalice

Zámek Skalice

Foto Jaroslav Šenigl

Německy psaný záznam křestní matriky farní obce Dobrá Voda u Hartmanic o naroezní syna Waltera - novorozencova matka je tu psána dívčím příjmením Fischerová a pozdější přípis zpravuje o Walterově svatbě v Mostě roku 1933

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 55 ve zcela dnes zaniklých Stodůlkách s rodinou učitele Wenzela Petera

Repro Sčítání lidu 1921, Stodůlky, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Jeho životopis ve školní kronice

Repro Kronika obecné školy Hamry 1892-1936 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Manželčino parte v krajanském měsíčníku Hoam!...

Manželčino parte v krajanském měsíčníku Hoam!...

Repro Hoam!, 1956, č. 5, s. 32

... a zpráva o jeho úmrtí, ...

... a zpráva o jeho úmrtí, ...

Repro Hoam!, 1970, č. 7, s. 214

... které podrobněji zaznamenal i časopis Glaube und Heimat

... které podrobněji zaznamenal i časopis Glaube und Heimat

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 10, s. 432

Někdejší škola v Předních Hamrech

Někdejší škola v Předních Hamrech

Repro www stránky Vojensko.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist