logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL PETERSILKA

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 555

Narodil se v Radniční ulici starého čp. 169, což byla podle dobového plánu města budova radnice

Narodil se v Radniční ulici starého čp. 169, což byla podle dobového plánu města budova radnice

Repro Historický atlas měst České republiky, sv. č. 3, České Budějovice, mapový list č. 4

Záznam z českobudějovické matriky, kde jsou dítě, jeho otec i babička psáni s příjmením Petrsilka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 3, Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze / Německé univerzity v Praze (1904-1924), s. 95 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Obálka a část programu sněmování německých katolíků v Nových Hradech roku 1922, kde byl jením z řečníkůObálka a část programu sněmování německých katolíků v Nových Hradech roku 1922, kde byl jením z řečníků

Obálka a část programu sněmování německých katolíků v Nových Hradech roku 1922, kde byl jením z řečníků

Český nekrolog v Jihočeské jednotě

Český nekrolog v Jihočeské jednotě

Repro Jihočeská jednota, 1942, č. 38, s. 3

Poděkování rodiny za účast na pohřbu a projevy soustrasti

Poděkování rodiny za účast na pohřbu a projevy soustrasti

Repro Budweiser Zeitung, 1942, č. 75, s. 16

Hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. OtýlieHrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Foto Ivo Kareš

Kostel Svaté Rodiny se sirotčincem a naproti kostelu "chorobinec", rovněž
v péči Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jeho patrona

Kostel Svaté Rodiny se sirotčincem a naproti kostelu "chorobinec", rovněž
v péči Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jeho patrona

Vídeňská ulice s kostelem Svaté Rodiny a "chorobincem" od křižovatky s ulicí Kněžskou

Vídeňská ulice s kostelem Svaté Rodiny a "chorobincem" od křižovatky s ulicí Kněžskou

Nekrolog jeho synovce Karla Petersilky (1937-2014) na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 10, s. 51

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist