logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERNOT PETER

Repro www stránky Böhmerwald Heimatkreis Prachatitz a archív Kohoutího kříže

Při slavnostním odhalení pamětní desky svému předkovi Johannu Peterovi na Bučině 27. června roku 2015, vpravo je jeho další příbuzný a také jmenovec Gernot Peter

Při slavnostním odhalení pamětní desky svému předkovi Johannu Peterovi na Bučině 27. června roku 2015, vpravo je jeho další příbuzný a také jmenovec Gernot Peter

Foto Antonín Sekyrka

V roce 2017 přednášel na Univerzitě 3. věku, organizované Městskou knihovnou Prachatice (vlevo její ředitelka Hana Mrázová)

V roce 2017 přednášel na Univerzitě 3. věku, organizované Městskou knihovnou Prachatice (vlevo její ředitelka Hana Mrázová)

Foto Ludmila Bicanová

Na Sudetoněmeckém sněmu v červnu 2017 s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR, a také s Rudolfem Hartauerem u panelů výstavy věnované Rose Tahedlové

Na Sudetoněmeckém sněmu v červnu 2017 s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR, a také s Rudolfem Hartauerem u panelů výstavy věnované Rose Tahedlové

Repro www stránky Böhmerwaldmuseum Wien

V prosinci 2019 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích při představení knihy fotografií Petra Moravce, doprovázených překlady básní Johanna Petera ze stránek Kohoutího kříže

V prosinci 2019 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích při představení knihy fotografií Petra Moravce, doprovázených překlady básní Johanna Petera ze stránek Kohoutího kříže

Foto Ivo Kareš

Roku 2022 převzal v Pasově kulturní cenu věnovanou Šumavanům

Roku 2022 převzal v Pasově kulturní cenu věnovanou Šumavanům

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 31+32, s. 1, foto Rudolf Hartauer

Jeho dopis, reagující na překlady Jana Mareše z díla Johanna Petera ve vánočním čísle Česko-bavorských Výhledů v roce 1991 byl psán na adresu, kterou mu dala Rosa Tahedlová, a doprovázela ho bibliografie jeho proslulého předka z otcovy strany

Repro archív Kohoutího kříže

Záhlaví vánočního čísla listu, kde překlady vyšly

Repro Česko-bavorsé Výhledy, 1991, č. 24, s. 1

Takto se už v roce, kdy Janu Marešovi napsal poprvé, angažoval v regionálních kontaktech

Takto se už v roce, kdy Janu Marešovi napsal poprvé, angažoval v regionálních kontaktech

Repro archív Kohoutího kříže

Další dopis od něj

Další dopis od něj

Repro archív Kohoutího kříže

V srpnu 2020 v při další návštěvě Jihočeské vědecké knihovny s Rudolfem Hartauerem, spisovatelem Martinem Sichingerem a autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem

V srpnu 2020 v při další návštěvě Jihočeské vědecké knihovny s Rudolfem Hartauerem, spisovatelem Martinem Sichingerem a autorem elektronické podoby Kohoutího kříže Ivo Karešem

Foto Ladickav Čepička

Gratulace k jeho svatbě v krajanském časopisu

Gratulace k jeho svatbě v krajanském časopisu

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 10, s. 12

Při předání medaile Adalberta Stiftera tvůrcům Kohoutího kříže v únoru 2023

Při předání medaile Adalberta Stiftera tvůrcům Kohoutího kříže v únoru 2023

Foto Petr Hudičák

Skoro celou stranu "jeho" vídeňskému muzeu a časopisu "Der Böhmerwald" věnoval v únoru 2023 ústřední krajanský list

Skoro celou stranu "jeho" vídeňskému muzeu a časopisu "Der Böhmerwald" věnoval v únoru 2023 ústřední krajanský list

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 8, s. 3

Rozrod děda Oskara Petera z Knížecích Plání zpracovali potomci až do poloviny 16. století

Repro www stránky Der Kübelbeck-Winter-Stammbaum

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist