logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GERNOT PETER

Repro www stránky Böhmerwald Heimatkreis Prachatitz a archív autora

Na snímku z vernisáže výstavy věnované Andreasi Hartauerovi v Prachatickém muzeu v roce 2013 stojí úplně vpravo

Na snímku z vernisáže výstavy věnované Andreasi Hartauerovi v Prachatickém muzeu v roce 2013 stojí úplně vpravo

Foto Ivo Kareš

Při slavnostním odhalení pamětní desky svému předkovi Johannu Peterovi na Bučině 27. června roku 2015, vpravo je jeho další příbuzný a také jmenovec Gernot Peter

Při slavnostním odhalení pamětní desky svému předkovi Johannu Peterovi na Bučině 27. června roku 2015, vpravo je jeho další příbuzný a také jmenovec Gernot Peter

Foto Antonín Sekyrka

V roce 2017 přednášel na Univerzitě 3. věku, organizované Městskou knihovnou Prachatice (vlevo její ředitelka Hana Mrázová)

V roce 2017 přednášel na Univerzitě 3. věku, organizované Městskou knihovnou Prachatice (vlevo její ředitelka Hana Mrázová)

Foto Ludmila Bicanová

Na Sudetoněmeckém sněmu v červnu 2017 s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR,
    a také s Rudolfem Hartauerem u panelů výstavy věnované Rose Tahedlové

Na Sudetoněmeckém sněmu v červnu 2017 s Danielem Hermanem, ministrem kultury ČR,
a také s Rudolfem Hartauerem u panelů výstavy věnované Rose Tahedlové

Repro www stránky Böhmerwaldmuseum Wien

Jeho dopis, reagující na mé překlady z díla Johanna Petera ve vánočním čísle Česko-bavorských Výhledů v roce 1991 byl psán na adresu, kterou mu dala Rosa Tahedlová, a doprovázela ho bibliografie jeho proslulého předka z otcovy strany

Repro archív autora

Záhlaví vánočního čísla listu, kde překlady vyšly

Repro Česko-bavorsé Výhledy, 1991, č. 24, s. 1

Takto se už v roce, kdy mi napsal poprvé, angažoval v regionálních kontaktech

Takto se už v roce, kdy mi napsal poprvé, angažoval v regionálních kontaktech

Repro archív autora

Další dopis od něj

Další dopis od něj

Repro archív autora

TOPlist