logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF PERNER

Repro Passauer Neue Presse, 22. 11. 1997, s. 49

Repro Passauer Neue Presse, 7. 8. 1999, s. 41

Rudolf (IV.) při práci

Rudolf (IV.) při práci

Repro Passauer Neue Presse, 4. 11. 1992, s. 30, foto Ronald Ziegler

Při proslovu ve Čtyřech Dvorech (městská část Českých Budějovic) 4. září roku 1993

Při proslovu ve Čtyřech Dvorech (městská část Českých Budějovic) 4. září roku 1993

Repro Sudetenpost, 1993, č. 23, s. 6

Další dva snímky ze svěcení zvonů pro kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech - vedle biskupa Lišky stojí s černými deskami můj bratr Václav Mareš

Další dva snímky ze svěcení zvonů pro kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech - vedle biskupa Lišky stojí s černými deskami můj bratr Václav Mareš

Další dva snímky ze svěcení zvonů pro kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech - vedle biskupa Lišky stojí s černými deskami můj bratr Václav Mareš

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 44, s. 8 a Naše rodina, 1999, č. 42, 3. s. obálky

Kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech

Kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech

Foto Ivo Kareš

Text ke snímku Růženy Švecové ze svěcení Pernerových zvonů ve Čtyřech Dvorech mluví citací proslovu biskupa Antonína Lišky za vše

Repro Výhledy, 1993, č. 23, s. 3

Dílem Rudolfa (IV.) Pernera je i zvon na vyhlídce nad Hojnou Vodou v Novohradských horách s jednorožcem, kterého má obec ve znakuDílem Rudolfa (IV.) Pernera je i zvon na vyhlídce nad Hojnou Vodou v Novohradských horách s jednorožcem, kterého má obec ve znaku

Dílem Rudolfa (IV.) Pernera je i zvon na vyhlídce nad Hojnou Vodou v Novohradských horách s jednorožcem, kterého má obec ve znaku

Foto Adéla Novotná

Dům v Kněžské ulici se zvonem ve štítě, který kdysi Pernerům patřil

Dům v Kněžské ulici se zvonem ve štítě, který kdysi Pernerům patřil

Foto Ivo Kareš

Pernerův dům na pohlednici z roku 1906 za kaplí Smrtelných úzkostí Páně

Pernerův dům na pohlednici z roku 1906 za kaplí Smrtelných úzkostí Páně

Repro M. Binder - I. Hajn, České Budějovice : město piva a hostinců : 750 let města Českých Budějovic (2015), s. 23

Pohlednice firmy Perner z počátku 20. století

Pohlednice firmy Perner z počátku 20. století

Repro SOkA České Budějovice

Oznámení Rudolfa (II.) Pernera o jeho druhé svatbě roku 1928 na Dobré Vodě u Českých Budějovic (i Suché vrbné, odkud je text poslán, bylo tehdy dosud samostatnou obcí, přifařenou k Dobré Vodě)

Oznámení Rudolfa (II.) Pernera o jeho druhé svatbě roku 1928 na Dobré Vodě u Českých Budějovic (i Suché vrbné, odkud je text poslán, bylo tehdy dosud samostatnou obcí, přifařenou k Dobré Vodě)

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 91, s. 4 a 8

Parte a poděkování za projevy soustrasti k úmrtí "starého mistra" Pernera v roce 1933

Parte a poděkování za projevy soustrasti k úmrtí "starého mistra" Pernera v roce 1933

Parte a poděkování za projevy soustrasti k úmrtí "starého mistra" Pernera v roce 1933

Repro Budweiser Zeitung. 1933, č. 47, s. 16 a č. 48, s. 12

Rudolf II. a Rudolf III. Pernerovi s pasovským zvonem Pummerin (pozor: ta koncovka značí ženský rod, jež má "die Glöcke" v němčině)

Rudolf II. a Rudolf III. Pernerovi s pasovským zvonem Pummerin (pozor: ta koncovka značí ženský rod, jež má "die Glöcke" v němčině)

Repro Passauer Neue Presse, 22. 11. 1997, s. 49

Schillerova Píseň o zvonu provázela
v Passauer Neue Presse článek k 50. jubileu firmy

Repro Passauer Neue Presse, 22. 11. 1997, s. 49

Inzerce na stránkách krajanského časopisu

Inzerce na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 9, s. 388

Snímek doprovázející nekrolog Rudolfa (III.) Pernera na stránkách krajanského měsíčníku

Snímek doprovázející nekrolog Rudolfa (III.) Pernera na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1973, č. 7, s. 282

Záznam o narození a křtu Rudolfa (II.) Pernera v českobudějovické matrice s pozdějším přípisem a jeho prvé svatbě v Aši

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Otcovo parte v krajanském měsíčníku

Otcovo parte v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1979, č. 4, s. 144

Na těchto třech snímcích máme všechny čtyři Rudolfy Pernery i s jejich dobrým dílem

Na těchto třech snímcích máme všechny čtyři Rudolfy Pernery i s jejich dobrým dílem

Repro Glockengießerei Perner

Záhlaví a úvod článku o Zvonárně Perner v českobudějovickém listě Československé strany lidové z 1. ledna roku 1947

Záhlaví a úvod článku o Zvonárně Perner v českobudějovickém listě Československé strany lidové z 1. ledna roku 1947

Repro Hlas lidu, 1947, č. 1, s. 6

Novostavba Pernerovy zvonárny na snímku pořízeném krátce po roce 1904 - nad vchodem do slévárny vidíme repliku domovního štítu z Kněžské ulice

Novostavba Pernerovy zvonárny na snímku pořízeném krátce po roce 1904 - nad vchodem do slévárny vidíme repliku domovního štítu z Kněžské ulice

Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 46

Pernerova zvonárna s rodinnou vilou na snímku z doby kolem roku 1930

Pernerova zvonárna s rodinnou vilou na snímku z doby kolem roku 1930

Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 45

Vila Pernerových a přilehlá slévárna zvonů za Suchým Vrbným na snímcích z roku 2014 - sídlí zde hotel a sportovní centrum, ale název "Zvonárna" je zachovánVila Pernerových a přilehlá slévárna zvonů za Suchým Vrbným na snímcích z roku 2014 - sídlí zde hotel a sportovní centrum, ale název "Zvonárna" je zachován

Vila Pernerových a přilehlá slévárna zvonů za Suchým Vrbným na snímcích z roku 2014 - sídlí zde hotel a sportovní centrum, ale název "Zvonárna" je zachován

Foto Ivo Kareš

Letecký snímek Pernerovy zvonárny z roku 2012

Letecký snímek Pernerovy zvonárny z roku 2012

Repro M. Binder - D. Kovář, Technické památky Českých Budějovic (2013), s 46

Pamětní deska, připomínající odlití zvonů pro klášterní kostel ve Zlaté Koruně

Pamětní deska, připomínající odlití zvonů pro klášterní kostel ve Zlaté Koruně

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist