logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

AUGUSTIN PECHMANN

Na snímku ze Seidelova ateliéru z května 1914...

Na snímku ze Seidelova ateliéru z května 1914...

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

... a jako voják v lednu 1916

... a jako voják v lednu 1916

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

S manželkou v červenci 1942

S manželkou v červenci 1942

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození v hornoplánské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na starém snímku náměstí v Horní Plané je označen už nestojící rodný dům čp. 6 (byl na to místě více než 400 let, stržen byl roku 1894)

Na starém snímku náměstí v Horní Plané je označen už nestojící rodný dům čp. 6 (byl na to místě více než 400 let, stržen byl roku 1894)

Repro M. Špinarová - J. Špinar, Horní Planá : výzkumný záměr č. 305 - odborné poznávání, vědecké hodnocení, katalogizace a prostorová identifikace památkově hodnotných území historických sídel a krajiny. 1. část (2008)

Záznam o svatbě v Hornoplánské knize oddaných, svědkem byl Matthias Chyna

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podepsaný zápis v obecní kronice

Podepsaný zápis v obecní kronice

Repro Obecní kronika IV, Horní Planá 1935-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pečlivě vyvedený hákový kříž nad podpisem gauleitera Eigrubera na stránkách kroniky z neblahého podzimu 1938

Pečlivě vyvedený hákový kříž nad podpisem gauleitera Eigrubera na stránkách kroniky z neblahého podzimu 1938

Repro Obecní kronika IV, Horní Planá 1935-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist