logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ PAYER

Dík a pozdrav

Narodil jsem se v prosinci roku 1938 v Nové Vísce (v originále "in Neudörfl" - jde o zaniklou osadu, náležející k rovněž zaniklému Ondřejovu - pozn. překl.), tam doma (rozuměj v kostele Navštívení Panny Marie v Ondřejově - pozn. překl.) jsem byl i pokřtěn a v Ondřejově jsem ještě chodil do první třídy. Je mi proto velikou ctí a potěšením, že jsem byl zvolen patronem (v originále "dass ich zum Schirmherrn gewählt wurde" - pozn. překl.) nad korouhví (slovo korouhev je tu v českém překladu používáno ve významu praporec, ačkoli jinde bývá jeho význam omezován na plechový větrník ve tvaru praporce na střeše či na horní část žerdě praporu - pozn. překl.). Možným se to stalo jen díky mnoha přípravným aktivitám, kterých se ujali a které nadále vykonávají oba naši dlouholetí obecní pověřenci, resp. zpravodajoví Franz Mertl (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) a Johann Wick (Krautsieder). Dokázali v krátkém čase s úspěchem apelovat na dárcovskou ochotu našich někdejších farníků. Za to srdečný dík a Bůh zaplať! (v originále "Vergelt 's Gott" - pozn. překl.) ode mě i od nás všech těm všem, kdo darovali nějaký obnos.
Náš roduvěrný (v originále "heimattreuer" - pozn. překl.) duchovní, pan prelát Johannes Barth (i on má své samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), slouží mši svatou a světí naši farní korouhev. Za to mu děkuji jménem všech, kdož se k naší korouhvi znají. Přípravné práce byly neseny velkým nadšením a obětavostí. Za to pak, že můžeme dnes, 26. července 1987, v pasovském dómě u příležitosti spolkového setkání Šumavanů (v originále "anläßlich des Bundestreffens der Böhmerwäldler" - pozn. překl.) tu korouhev slavnostně světit a nabídnout navíc i tento příležitostný tisk (v originále "eine Festschrift" - pozn. překl.), vděčíme účinné spolupráci těchto našich spolufarníků:
"matce praporu" (v originále "Fahnenmutter" - pozn. překl.) Lore Bodemové (řečené Morxtn Lori" z Prakéře /v originále "von Pragerstift", osada zanikla pod novějším českým označením Pražačka/ - pozn. překl.)
"kmotře praporu" (v originále "Fahnenpatin" - pozn. překl.) Pauline Obermeierové (řečené "Zischn Lini")
Wilhelmine Zegermacherové (za kmotrovskou stuhu farnosti Hodňov /v originále "Patenband für die Pfarrei Honetschlag"/ - pozn. překl./)
rodině Mertlově (za stuhu vzpomínky na zemřelé /v originále "Totengedenkband" - pozn. překl./)
a v neposlední řadě celé naší kmotrovské farnosti Hodňov (v originále "Patenpfarrei Honetschlag" - pozn. překl./.
Verše ke svěcení korouhve a mnoho příspěvků v tomto příležitostném tisku pochází od Anni Kanglerové (také ona je i samostatně zastoupena na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.), řečené "Gidischneider" z Goldbergu (ves zanikla pod českým označením Zlatá - pozn. překl.). V tichosti pracoval náš Hans Gayer (Hannesgreger). Ještě jednou všem upřímné "Bůh zaplať!"
Kéž ta korouhev prohloubí naši víru a naši lásku k domovu, kéž provází nás Ondřejovské (v originále "uns Andreasberger" - pozn. překl.) ještě k mnoha setkáním a krásným společným chvílím. To přeji nám všem s domovskými pozdravy.

Váš Franz Payer (Waldlinhart)
zastupující spolkový předseda sdružení Deutscher Böhmerwaldbund


Andreasberg - Pfarrei im Böhmerwald (1987), s. 5

Na straně 538 knihy "Kreis Krummau an der Moldau" (1983), kterou sestavil Rupert Essl, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, najdeme i soupis majitelů a obyvatel (zřejmě podle stavu v roce 1945) 58 popisných čísel zaniklé vsi Neudörfel bei Andreasberg (česky Nová Víska) a mezi nimi pod číslem 40 jména "Payer Franz u. Maria (Waldlinhart)". Arch sčítání lidu z roku 1921 na témže čísle popisném eviduje rodinu Heinricha (*23. května 1871) a Pauline (*21. března 1877) Payerových se dvěma syny Josefem (*9. března 1900) a Franzem (*30. března 1910), jakož i dvěma dcerami Karolinou (*6. listopadu 1912) a Aloisií (*4. května 1914). Franze Payera "mladšího" nacházíme v roce 2015 na aktuální webové prezentaci sdružení Deutscher Böhmerwaldbund spolu s Augustinem Riedlem stále jako zastupujícího jeho spolkového předsedu. Říká se tomu šumavská věrnost. Nač dodávat, že čemusi zaniklému? Korouhve přece rozechvívá věčný vítr z Čech.

- - - - -
* Nová Víska, Ondřejov / Ondřejov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 40 v Nové Vísce, kde figuruje mezi dětmi Heinricha a Pauline i jeho otec Franz Payer "starší"
Snímek prostoru někdejší obce Ondřejov: uprostřed je cesta vedoucí do malého lesíka a za ním byla Nová Víska, vlevo pod lesem a na volném prostranství býval Ondřejov, vpravo stávaly Chlumany, uprostřed panoramatu je vidět velký kryt, který sloužil k pozorování vojenských cvičení
Takto vypadal dům zvaný "Waldlinhart" či "Waldlinhachtn" (Peier) v Ondřejově ještě roku 1965
Ruiny dalších stavení v někdejší Nové VísceRuiny dalších stavení v někdejší Nové Vísce

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist