logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN PAULE

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2002, č. 7, s. 58

Takto se v roce 1922 podepsal v kvildské školní kronice

Takto se v roce 1922 podepsal v kvildské školní kronice

Repro Schulchronik II (1915-1945), Kvilda, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození ve vimperské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodný dům v Pravětíně čp. 6 (Haisala Haus) je na tomto snímku ten se dvěma štíty zcela napravo

Jeho rodný dům v Pravětíně čp. 6 (Haisala Haus) je na tomto snímku ten se dvěma štíty zcela napravo

Repro Glaube und Heimat. 1970, č. 8, obálka

Pravětín na leteckých snímcích z let 1951 a 2011 i s označením rodného stavení čp. 6Pravětín na leteckých snímcích z let 1951 a 2011 i s označením rodného stavení čp. 6

Pravětín na leteckých snímcích z let 1951 a 2011 i s označením rodného stavení čp. 6

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Tady figuruje v soupise učitelstva německých obecných škol v Čechách jako řídící učitel té kvildské

Tady figuruje v soupise učitelstva německých obecných škol v Čechách jako řídící učitel té kvildské

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 364

Plán obce Vyšovatka v 1. polovině 20. století

Plán obce Vyšovatka v 1. polovině 20. století

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 36

Jedno z původních stavení ve Vyšovatce a nově postavená kapleJedno z původních stavení ve Vyšovatce a nově postavená kaple

Jedno z původních stavení ve Vyšovatce a nově postavená kaple

Foto Ivo Kareš

Schwarzenberská myslivna z roku 1721 u Včelné pod Boubínem

Schwarzenberská myslivna z roku 1721 u Včelné pod Boubínem

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist