logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

NOTBURGA PANHOLZEROVÁ

Lupič Kopecký a jeho pomocníci

Úvodem něco o mně samé. Spatřila jsem světlo světa na rakouském statku v lokalitě Grottenthal (Rainbach im Mühlkreis čp. 75) v rodině Ruckendorferových. Jako malé děcko jsem často slýchala leccos o lupiči Kopeckém (v originále "vom Räuber Kopetzky", české příjmení Kopecký i napříště používám na základě záznamu českobudějovické úmrtní matriky z května roku 1897 - pozn. překl.) a jeho pomocnících. Loupili bohatým lidem a dávali chudým. Jistě ukryli i nějaký poklad, který nebyl nikdy nalezen. Můj bratr a moje sestra mi ukazovali místo v jednom lese, kde leží kamenná deska, kterou nedokáže nikdo uzvednout. Pod ní by měl ten poklad být. Tu ústní verzi jsem předala i svým dětem a vnukům. Když jsem jako desetileté děvče čekala jednou na zastávce v Rainbachu na příjezd autobusu, přistoupila ke mně nějaká stará paní a ptala se mě, odkudže jsem. Když jsem jí řekla, že z Grottenthalu, byla velice udivena a optala se, zda by se tam mohla projít, poněvadž tam přece byli doma ti lupiči. To vyjádření mě zaměstnávalo celá desetiletí a já chtěla vědět, zda je na tom alespoň trocha pravdy. V letech 2003-2004 se mi podařilo mou zvědavost ukojit a já se něco dověděla o náčelníku lupičů Kopeckém a jeho pomocnících (v originále "über den Räuberhauptmann Kopetzky mit seinen Gehilfen" - pozn. překl.). Josef Kopecký se narodil na Vyšehradě u Prahy (částí Prahy se stal Vyšehrad až v roce 1883 - pozn. překl.), příslušný byl do Jílového, politický okres Královské Vinohrady (v originále "nach Eule, Bezirk Weinberg /Böhmen/ zuständig", k politickému okresu Královské Vinohrady ovšem příslušelo Jílové /jinak bylo od roku 1850 politickým a soudním okresem samostatným, až v letech 1868-1884 připadalo k politickému okresu Karlín/, jen v letech 1884-1921 - pozn. překl.). Byl svobodný, pracoval jako kovářský pomocník a místa pobytu měnil. V Grottenthalu čp. 66 existoval pohodný, jinak antoušek či ras či pohodný (v originále "Wasenmeister, Abdecker und Schinder" - pozn. překl.) jménem Henninger. Jeho povolání nebylo považováno za počestné a u člověka jeho druhu to platilo dvakrát. Kopecký se zdržoval v Grottenthalu, ale i na jiných místech. Rozsudek nad Kopeckým a jeho pomocníky, nalezený u Zemského soudu v Linci (v originále "Landesgericht Linz" - pozn. překl.) dokládá víc, než bylo komukoli známo. Vyprávělo se vždycky jen o velké loupeži, kdy Kopecký a Henninger ukradli panu Reisingerovi (Semmelbauer v obci Sankt Peter) 1000 zlatých ukrytých pod polštářem na loži. Zrozsudku je však patrno, že opoupených bylo mnohem víc. Nikdy jsem neslyšela o Schiglovi v Summerau, o Obermayerovi ve Freistadtu a ještě mnoha jiných. Ke Kopeckého pomocníkům patřili Franz a Magdalena Leimlehnerovi z Pabneukirchen, Josef a Maria Hennigerovi z Grottenthalu, Franz a Katharina Henningerovi z Harrachsthalu, Josef a Juliana Grillovi z Kerschbaumu čp. 67 (Gstockethäusl). Jejich tažení za kořistí probíhala v okresích Freistadt, Grein, Weißenbach, Prägarten a Vyšší Brod (v originále "und Hohenfurth" - pozn. překl.). Šli po penězích, ošacení, peřiny (v originále "eine Tuchent", srovnej český výraz "duchny" - pozn. překl.) atd.. Už zmíněnému panu Reisingerovi bylo ukadeno celkem 1033 zlatých, paní Marii Reisingerové 12 zlatých a 50 krejcarů, služce Franzisce Kerneggerové tamtéž 1 zlatý a 50 krejcarů. O 900 zlatých bylo ulehčeno obchodníku Paulu Obermayerovi ve Freistadtu. Celková částka obnášela 3216 zlatých, což v roce 2003 odpovídalo hodnotě 31329, 38 eur (€). Ve dnech 20. a 21. března 1885 byl při hlavním soudním líčení v Linci Josef Kopecký odsouzen pro 35 trestných činů běžné krádeže a přestupek potulky k trestu vězení na 7 let, zostřeného jedním půstem za měsíc, s výrokem přípustnosti jeho vydání nápravnému ústavu nucených prací po odpykání vězeňského trestu. Josef Henninger a Franz Leimlehner dostali každý po 4 letech, Magdalena Leimlehnerová 8 měsíců, Maria Henningerová 18 měsíců, Franz Henninger 6 měsíců, Katharina Henningerová 4 měsíce, Josef Grill 2 roky a Juliane Grillová 1 rok.
Rasovna čp. 66 v Grottenthalu byla v roce 1886 vydražena a nejvyšší nabídku podal pan Josef Greul z Rainbachu. Podle záznamů pana Kastla (Hans Kastl je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) z Pohoří na Šumavě (v originále "aus Buchers in Tschechien" - pozn. překl.) pokračoval Kopecký ve svém řádění na různých místech i později. Byl 5. května roku 1897 v Pohoří na Šumavě (má být má být správně v Leopoldově /Leopolddorf/ - pozn. překl.) zadržen znovu (a to poté, co byl roku 1896 odsouzen v Linci k 15 letům vězení, které si měl odsedět v Garsten, odkud uprchl - pozn. překl.). Z vězení v Garsten u Steyru, kam byl odsouzen na 15 let, uprchl 26. října 1896 (v textu originálu je omylem uveden letopočet 1899 - pozn. překl.) po dvou a půl letech, spáchal znovu četná vloupání, která se mu však nedala prokázat, a v Sankt Oswald u Freistadtu zastřelil četníka, přičemž se poranil se přitom na noze. Z Mikulova u Cetvin (v originále "in Böhmdorf /Pfarre Zettwing" - pozn. překl.), kde byl zadržen opětně (oč se opírá tato informace, není známo - pozn. překl.), byl odeslán ke krajskému soudu v Českých Budějovicích (list Budweiser Zeitung v čísle z 11. května 1897 připomíná, že byl pro potulku zadržen v Českých Budějovicích už před dvaceti lety roku 1877 - pozn. překl.), kde se po 14 dnech (tj. podle zdejší úmrtní matriky 19. května 1927 - pozn. překl.) oběsil ve své cele na lněném šátku (zřejmě omotaném o mříž - úmrtní matrika uvádí adresu skonu v českém záznamu údajem "Náměstí č. 1" a pod německým záhlavím "Ort der Beerdigung" místo, kde byl 21. května pochován, opět česky "Obec. hřbitov v Budějovicích" - pozn. překl.).


Grottental und Räuberhauptmann Kopetzky mit seinen Gehilfen

Notburga (významem tohoto německého křestního jména je "ochrana v bojové nouzi") Panholzerová, roz. Ruckendorferová, ročník narození 1949, žije ve Freistadtu na ulici, jejíž jméno zní doslova "Zemannstraße". Ze stránek betlémářského sdružení "Krippenfreunde Mühlviertel", kde je i její barevná podobenka, se dovídám,že má sedm dětí a sedm vnuků a věnuje se podmalbě na sklo. Víc o ní zatím nevíme. I tak díky.

- - - - -
* Grottenthal, Rainbach im Mühlkreis (A) / Freistadt (A) / Pohoří na Šumavě / České Budějovice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

 Její vyprávění o prvních Vánocích, které si z dětství vybavuje
Obsáhlá zpráva českobudějovického německého listu o zadržení lupiče Kopeckého (viz i Hans Kastl)
Věznice, ve které Josef Kopecký spáchal sebevraždu, byla na konci 19. století v zaniklém nádvorním traktu českobudějovické radnice

zobrazit všechny přílohy

TOPlist