logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS PANGERL

Záznam z hodňovské matriky o jeho narození v domě čp. 14 dne 10. března roku 1834

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v "rodovém katastru" farní obce Kapličky obsahuje i přípis o jeho skonu 14. ledna 1879 "v Tyrolích"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort
Adalbert Stifters (1993), s. 406

Obálka (1874) s věnováním autorovým
příteli Adalbertu Habertovi

Obálka (1874) s věnováním autorovým
příteli Adalbertu Habertovi

Titulní list (1872)

Titulní list (1872)

Tato mapka v krajanském časopise je označena jako příloha k Pangerlovu zlatokorunskému listáři

Glaube und Heimat, 1953, č. 1, s. 12

Rodný Hodňov na pohlednici Josefa Seidela

Rodný Hodňov na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Dnešní (2017) pohled na Hodňov

Dnešní (2017) pohled na Hodňov

Foto Ivo Kareš

Pazderna při jeho rodném Hodňově a místní, pro něž kdysi pěstování lnu tolik znamenalo

Pazderna při jeho rodném Hodňově a místní, pro něž kdysi pěstování lnu tolik znamenalo

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 23

Ke snímku pazderny u Hodňova otiskl krajanský měsíčník v lednu 1955 ještě tuto dodatečnou opravnou poznámku: že totiž náležela k nedaleké Olšině

Ke snímku pazderny u Hodňova otiskl krajanský měsíčník v lednu 1955 ještě tuto dodatečnou opravnou poznámku: že totiž náležela k nedaleké Olšině

Repro Hoam!, 1955, č. 1, s. 26

Interiér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v HodňověInteriér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v Hodňově

Interiér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v Hodňově

Foto Pavel Polák

Vchod do kostela v Hodňově na snímku ze září roku 2008

Vchod do kostela v Hodňově na snímku ze září roku 2008

Foto Pavel Polák

Hodňov chátrající (2017)...

Hodňov chátrající (2017)...

Hodňov chátrající (2017)...

Foto Ivo Kareš

... a v témže roce zahájená oprava kapličky na návsi

... a v témže roce zahájená oprava kapličky na návsi

Foto Pavel Polák

Jeho žena, roz. Barthová, byla dcerou majitele statku čp. 2 ve Lhotě (Stift), vedla prý nákladný život, většinou v Budějovicích, hospodářství ve Lhotě zůstávalo opuštěné

Jeho žena, roz. Barthová, byla dcerou majitele statku čp. 2 ve Lhotě (Stift), vedla prý nákladný život, většinou v Budějovicích, hospodářství ve Lhotě zůstávalo opuštěné

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 36

Na stavení dál v pozadí mezi stromy, zvaném Pangerlhaus, tu ve dnes už úplně zaniklé Lhotě těsně při rakouské hranici chybí střecha

Na stavení dál v pozadí mezi stromy, zvaném Pangerlhaus, tu ve dnes už úplně zaniklé Lhotě těsně při rakouské hranici chybí střecha

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 27

"Pangerlů dům" ve Lhotě čp. 2, dokud ještě stával na svém místě

"Pangerlů dům" ve Lhotě čp. 2, dokud ještě stával na svém místě

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 76

I stará barevná pohlednice z Kapliček připomíná vlevo dole vzhled Pangerlova stavení ve Lhotě čp. 2

I stará barevná pohlednice z Kapliček připomíná vlevo dole vzhled Pangerlova stavení ve Lhotě čp. 2

Ke statku Pangerlhaus ve Lhotě patřívala i tato pila s náhonem
zvaná Stiftermühler-Säge, pocházející z 18. století

Ke statku Pangerlhaus ve Lhotě patřívala i tato pila s náhonem
zvaná Stiftermühler-Säge, pocházející z 18. století

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 26

Jiný záběr pily s náhonem ve Lhotě zachycuje vpředu napravo i hraniční kámen,
který byl po druhé světové válce vlastní příčinou zániku všeho kolem

Jiný záběr pily s náhonem ve Lhotě zachycuje vpředu napravo i hraniční kámen,
který byl po druhé světové válce vlastní příčinou zániku všeho kolem

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 212

Obsáhlý nekrolog na titulní straně českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1879, č. 6, s. 1

Lago di Garda, při němž skonal

Lago di Garda, při němž skonal

Foto Pavel Polák

Slavná Dürerova kresba hradu a města Arco, kde Pangerl zemřel, pochází z roku 1495
a je součástí sbírek pařížského Louvru

Slavná Dürerova kresba hradu a města Arco, kde Pangerl zemřel, pochází z roku 1495
a je součástí sbírek pařížského Louvru

Repro Wikipedia

Hrad Arco na snímku z roku 2017

Hrad Arco na snímku z roku 2017

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist