logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BRUNO JOSEF PAMMER

Repro www stránky Cisterciácký klášter Vyšší Brod, Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 43
a pamětní kniha českobudějovického německého gymnázia

Narodil se jako Josef Pammer v Rožmberku nad Vltavou čp. 99 - otec Josef Pammer byl stejně jako děd Franz Pammer zdejším "měšťanským tkalcem", matka Anna byla dcerou punčochářského mistra v Rožmberku Adalberta Puroka a jeho ženy Marie, roz. Scharingerové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V titulu křestní matriky farní obce Rožmberk nad Vltavou stojí citát z Janova evangelia:
Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nevejde do království Božího

V titulu křestní matriky farní obce Rožmberk nad Vltavou stojí citát z Janova evangelia:
Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nevejde do království Božího

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

S vyšebrodským farářem P. Felixem Dickem na snímku, pořízeném v zahradě kláštera někdy kolem roku 1910

S vyšebrodským farářem P. Felixem Dickem na snímku, pořízeném v zahradě kláštera někdy kolem roku 1910

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 225

Znak opata Brunona Pammera nad vchodem do novorománské přístavby vyšebrodské zpovědní kaple

Znak opata Brunona Pammera nad vchodem do novorománské přístavby vyšebrodské zpovědní kaple

Repro M. Gaži - V, Ouroda Památky jižních Čech. 2 (2009), s. 60, foto Tomáš Halama

Desky a titulni list (1912) Ceremoniale Cisterciense, tisku, jehož byl vyšebrodským editorem
pro celou rakousko-uherskou řádovou provincii

Desky a titulni list (1912) Ceremoniale Cisterciense, tisku, jehož byl vyšebrodským editorem
pro celou rakousko-uherskou řádovou provincii

To on inicioval stavbu železnice z Certlova (dnes Rybník) k "Lipenskému zdvihu" - snímek zachycuje někdejší Certlov se dvěma ženami v popředí, z nichž ta nalevo byla v září roku 1945 podle popisky pod snímkem v krajanském časopise zavražděna ruskými vojáky i se svou šestiletou dcerou

To on inicioval stavbu železnice z Certlova (dnes Rybník) k "Lipenskému zdvihu" - snímek zachycuje někdejší Certlov se dvěma ženami v popředí, z nichž ta nalevo byla v září roku 1945 podle popisky pod snímkem v krajanském časopise zavražděna ruskými vojáky i se svou šestiletou dcerou

Repro Hoam!, 1951, č. 3, s. 25

Opatské křeslo, které krátce po jeho zvolení opatem vytvořil laický bratr Peregrin Engelbert Ritter

Opatské křeslo, které krátce po jeho zvolení opatem vytvořil laický bratr Peregrin Engelbert Ritter

Foto Ivo Kareš

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku...

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku...

Repro Acta curiae episcopalis Boh.-Budvicensis, 1924, č. 18-19, s. 84

... a v pamětní knize města Vyšší Brod

... a v pamětní knize města Vyšší Brod

Repro Pamětní kniha Vyšší Brod, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nekrolog na stránkách českobudějovického německého listu

Nekrolog na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 92, s. 8

Obsáhlý nekrolog od Adolfa Fiedlera v témže periodiku

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 96, s. 1-3

Náhrobní deska v hřbitovní kapli sv. Anny

Náhrobní deska v hřbitovní kapli sv. Anny

Foto Ivo Kareš

Před oltářem hřbitovní kaple sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera leží pochován on
a také opat Leopold Wackarž

Před oltářem hřbitovní kaple sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera leží pochován on
a také opat Leopold Wackarž

Foto Werner Lehner

Obraz Cisterciácké nebe, který v katalogu česko-rakouské zemské výstavy v roce 2013
s expozicí i ve Vyšším Brodě podrobně popsal Jiří Franc

Obraz Cisterciácké nebe, který v katalogu česko-rakouské zemské výstavy v roce 2013
s expozicí i ve Vyšším Brodě podrobně popsal Jiří Franc

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen.
Band 2, Ausstellungen (2013), s. 395, foto Bohumil Kostohryz
(Cisterciácké opatství Vyšší Brod)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist