logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON PACHELHOFER

Repro Sudetendeutscher Kulturalmanach VII (1969), s. 25

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 10, s. 8

Repro E. Hans, Der Böhmerwald erzählt (1983), s. 344

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 10, s. 9

Narodil se podle záznamu v prachatické matrice 12. ledna roku 1904 v domě čp. 51 matce Marii Ludmile Ratajové rodem z téhož domu (její otec Josef Rataj tam měl řeznictví, matka Paulina, roz. Anderlová, byla rovněž z Prachatic), jako otec se ohlásil (angemeldet) Philipp Pachelhofer, syn Antona Pachelhofera a jeho ženy Theresie, roz. Paškové z Oseku - od října 1939 vystoupil pětatřicetiletý tehdy Pachelhofer z katolické církve (dále je veden jen jako "gottgläubig", tj. "věřící v Boha")

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Domy ve Vodňanské ulici v Prachaticích na snímku ze sedmdesátých let 20. století, v tom prostředním se roku 1904 narodil

Domy ve Vodňanské ulici v Prachaticích na snímku ze sedmdesátých let 20. století, v tom prostředním se roku 1904 narodil

Repro P. Fencl - J. A. Mager - A. Jurčo, Prachatice : obrazy z paměti města (2012), s. 345

Takto vypadá táž partie Vodňanské ulice dnes (2016)

Takto vypadá táž partie Vodňanské ulice dnes (2016)

Foto Ivo Kareš

Dům na českokrumlovském Latráně čp. 40, jeho bydliště z doby, kdy byl oktavánem tamního gymnázia

Dům na českokrumlovském Latráně čp. 40, jeho bydliště z doby, kdy byl oktavánem tamního gymnázia

Foto Ivo Kareš

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 4, Matrika doktorů Německé univerzity v Praze (1924-1931), s. 249 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

S někdejším prachatickým spolužákem prof. Dr. Eduardem Eisenmeierem, autorem šumavské a stifterovské bibliografie (A. Pachelhofer vlevo)

S někdejším prachatickým spolužákem prof. Dr. Eduardem Eisenmeierem, autorem šumavské a stifterovské bibliografie (A. Pachelhofer vlevo)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1981, s. 83

Takto vzpomněl 15. výročí jeho skonu v bavorském Dachau místní list

Takto vzpomněl 15. výročí jeho skonu v bavorském Dachau místní list

Repro Dachauer_Nachrichten, 1. 10. 2008, s. 3

Obálka (1977) knihy z nakladatelství Hohenstaufen

Obálka (1977) knihy z nakladatelství Hohenstaufen

Ke 20. výročí jeho úmrtí vyšel v krajanském měsíčníku tento text Friedricha Weiße, kde se v úvodu zmiňuje i místo, kde rodina Pachelhoferova v budově zvané "Stadt Wien" žila a provozovala továrnu na stuhy; článek upozorňuje i na překlady Pachelhoferových veršů, zveřejněné na stránkách Kohoutího kříže

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 10, s. 8-10

V pasáži důkladného životopisného textu o Josefu Messnerovi, jehož autorem je Václav Starý, najdeme i zmínku o recitačním vystoupení tehdejšího gymnazisty Antona Pachelhofera na prachatické vzpomínkové slavnosti, konané v předvečer 100. výročí Messnerova narození v městském divadelním sále

V pasáži důkladného životopisného textu o Josefu Messnerovi, jehož autorem je Václav Starý, najdeme i zmínku o recitačním vystoupení tehdejšího gymnazisty Antona Pachelhofera na prachatické vzpomínkové slavnosti, konané v předvečer 100. výročí Messnerova narození v městském divadelním sále

Repro Zlatá stezka : sborník Prachatického muzea, 2014-2015, s. 213-214

Historie prachatického domu, kde měl obchod jeho strýc a kmotr Anton Pachelhofer (v křestní matrice se podepsal příjmením Pachlhofer) a kde bydlil i děd Anton Pachelhofer starší, otec jak právě zmíněného kmotra Antona, tak i Philippa Pachelhofera, toho, jenž legitimizoval sňatkem s Marií Ludmilou Ratajovou "našeho" Antona jako svého syna (jinak by se chlapec mohl vlastně jmenovat Anton Rataj)

Historie prachatického domu, kde měl obchod jeho strýc a kmotr Anton Pachelhofer (v křestní matrice se podepsal příjmením Pachlhofer) a kde bydlil i děd Anton Pachelhofer starší, otec jak právě zmíněného kmotra Antona, tak i Philippa Pachelhofera, toho, jenž legitimizoval sňatkem s Marií Ludmilou Ratajovou "našeho" Antona jako svého syna (jinak by se chlapec mohl vlastně jmenovat Anton Rataj)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1982, č. 5, s. 172

Arch sčítání lidu pro dům čp. 130 v prachatické Neumannově ulici, kde žil mj. i Philip Pachlhofer (takto zde psán, *20. března 1880 v Prachaticích) se svou ženou Marií Ludmilou (*27. srpna 1887 v Prachaticích), s až dodatečně sňatkem s ní legitimizovaným synem Antonem a také s dcerou Annou Marií (*13. dubna 1905 v Prachaticích)

Repro Sčítání lidu 1921, Prachatice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 130 v Neumannově ulici na fotografii z roku 2022

Dům čp. 130 v Neumannově ulici na fotografii z roku 2022

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist