logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JUSTIN PABLE

Tělesná výchova chlapců jako příprava k vojenskému výcviku

... jednotlivé tělocvičné povely (v originále "einzelne turnerische Komandoworte" - pozn. překl.) bych chtěl nahradit výrazy, figurujícími ve vojenském výcvikovém řádu (v originále "durch die im 'Exerzier-Reglement' statuirten Ausdrücke" - pozn. překl.), aby tak už hochům bylo učiněno přístupným (v originále "das mundgerecht zu machen" - pozn. překl.) to, co mladého muže eventuelně očekává.


Budweiser Kreisblatt, 1883, č. 12, s. 5

P.S. Podle referátu na stránkách českobudějovického německého listu se po přednášce na téma, totožné s titulkem českého překladu, proslovené v rámci shromáždění vyšebrodské sekce kaplického učitelského sdružení (v originále "Sekzion Hohenfurt des Kaplitzer Bezirklehrervereins") v Horním Dvořišti (Oberhaid), z níž citace pochází, rozproudila živá diskuse, v níž prý učitelé vojáci zaujali provojenské stanovisko, nevojáci doufají vystačit s dosavadním stavem chlapeckého tělocviku. Doba "zacvičila" tak jako tak zanedlouho se všemi.

Když jsem v prosinci roku 2019 zařazoval jméno řídícího učitele Justina Pableho mezi šumavské autory, zjistil jsem, že už figuruje na webových stranách Kohoutího kříže v referátu Jakoba Deutsche o vysvěcení kaple Panny Marie Pomocné v zaniklé dnes osadě Horní Světlá (Ober Zwiedlern) roku 1896. Je tam zmíněn jako "výtečný regenschori" při význačném a starobylém kostele sv. Petra a Pavla ve Svérazi, kde pedagogicky působil. Narodil se 23. července roku 1856 v Přídolí (Priethal), kde byl v té době řídícím učitelem jeho otec Jacob Pable (*29. března 1819 v zaniklém dnes Hvozdu /Hochwald/ u Chvalšin /Kalsching/, †12. srpna 1896 v rovněž zcela zaniklých Vitěšovicích /Kriebaum/), syn Martina Pableho (v matrice příjmení psáno i Pawle), rolníka v Hvozdu na stavení čp. 4, a Marie, dcery mlynáře Antona Dachetla (Tahedla) ve Vitěšovicích. Matka Maria, roz. Pascherová, pocházela z Německého Benešova čp. 119 (dům takto označený v Benešově nad Černou dosud stojí). Učitelský ústav absolvoval kupodivu v korutanském Klagenfurtu (česky a slovinsky se mu říkalo Celovec), jak to alespoň stojí psáno v "Budweiser Zeitung" z 3. března roku 1908, kde se referuje o tom, Justin Pable se stal čestným občanem Svérazi (Tweras), kde 25. srpna 1912 také skonal. Necelé dva roky nato už započala pvní světová válka. Předchozím Pableho učitelským působištěm bylo Horní Dvořiště (viz tamní jeho vystoupení podle textové ukázky), kde se 27. května 1884 oženil s Theresií Eggerovou (*16. října 1861) z korutanského městyse Obervellach. Už ve Svérazi se jim 11. března 1885 narodil syn a jmenovec otcův Justin Pable "mladší", který se oženil v září 1911 ve Štýrsku s Rudolfine, roz. Zagrišnik a zemřel v Klagenfurtu v červenci roku 1944. To už málem končila druhá z obou světových válek, která věru ukončila debaty o tom, jaké tělocvičné povely se sluší dávat chlapcům v šumavských německých školách.


- - - - -
* Přídolí / Horní Dvořiště / † † † Svéraz

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Rodný dům čp. 2 v Přídolí, místní škola, kdysi a dnes (2017)Rodný dům čp. 2 v Přídolí, místní škola, kdysi a dnes (2017)
Záznam o narození synově ve svérazské křestní matrice
Ateliérový snímek Josefa Seidela z července 1889 je psán na jméno "Pable Theresia", mohl by tedy zachycovat jeho ženu a syna
Někdejší škola ve Svérazi, kde s rodinou žilNěkdejší škola ve Svérazi, kde s rodinou žil

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist