logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ PAA

Ze školní kroniky

Narodil jsem se dne 29. srpna roku 1898 v Zelené Lhotě jako syn tamního vrchního dozorce finanční stráže. Můj otec přesídlil do obce Grafenried (dnes zcela zaniklá Lučina - pozn. překl.), kde jsem také od školního roku 1904/1905 do školního roku 1909/1910 navštěvoval trojtřídní obecnou školu. Poté jsem se v letech 1910-1913 stal žákem německé měšťanské školy (Bürgerschule) v Horšovském Týně (Bischofteinitz). Poněvadž jsem směřoval k učitelskému povolání, začal jsem studovat na učitelském ústavu ve vorarlberském městě Feldkirch (blízko rakouské hranice s Lichtenštejnskem, jen 14 km na severovýchod od lichtenštejnského hlavního města Vaduz - pozn. překl.). Po absolvování tří ročníků ústavu jsem však byl nucen studia přerušit, poněvadž jsem dne 11. května roku 1916 musel narukovat ke střeleckému pluku č. 7 v Rumburku (Rumburg). V lednu následujícího roku 1917 jsem byl odeslán na ruskou frontu. Než jsem odešel do pole, mohl jsem však ještě složit 29. listopadu 1916 válečnou maturitní zkoušku (v originále "die Kriegsreifeprüfung" - pozn. překl.). Dne 23. srpna 1917 jsem byl v 11. bitvě na Soči (v originále "in der 11. Isonzoschlacht" - pozn. překl.) zajat a vrátil jsem se ze zajetí teprve 29. srpna roku 1919.
Své první učitelské místo jsem získal v obci Svatá Kateřina (Sankt Katharina) výnosem okresní školní rady Klatovy (v originále "Erl. d. Bez. Sch. Rates Klattau" - pozn. překl.) z 28. září 1919 č. 1207. Službu jsem tam nastoupil 1. října 1919 a setrval jsem v ní do 1. května 1920. Výnosem okresní školní rady Klatovy z 25. dubna 1920 č. 412 jsem byl ustanoven zastupujícím učitelem dvojtřídní obecné školy v Hojsově Stráži (Eisenstraß) a zůstal jsem tam kromě toho také během školních roků 1920/1921, 1921/1922, 1922/1923 a 1923/1924. Dne 21. listopadu 1920 jsem ještě ve Stříbře (Mies) složil zkoušku učitelské způsobilosti (v originále "die Befähigungsprüfung" - pozn. překl.). V Hojsově Stráži jsem se oženil s rolnickou dcerou Kathi Zelzerovou. Od 1. srpna 1924 jsem ustanoven na jednotřídní obecné škole v Chřepicích (Kühberg).


Kronika obecné školy Chřepice 1923-1945

Tento vlastní životopis v chřepické školní kronice lze doplnit větou, že ke 31. srpnu roku 1925 byl Franz Paa ustanoven nazpět do Hojsovy Stráže (starodávná královácká rychta v krásné horské poloze je dnes pouhou částí poměrně vzdálené Železné Rudy, s jejímž německým jménem Eisenstein ji alespoň spojuje to její Eisenstraß, užívané výhradně až do roku 1918), kde pak na zdejší obecné škole působil až do konce druhé světové války. Po vyhnání učil až do svého odchodu na penzi v bádensko-württemberské obci Seelbach nedaleko hranice s Francií. Se ženou pak žili ve vlastním domě v bavorském městě Landshut, kde Kathi Paa zemřela 31. května 1982 krátce po svých jednaosmdesátinách a Franz Paa 11. října 1988 krátce po svých devadesátinách. Oba jsou pochováni vedle sebe na landshutském Severním hřbitově (Nordfriedhof). Je to tak Šumavě a Královácku přece jen o kousek blíž.

- - - - -
* Zelená Lhota / Lučina / Horšovský Týn / Svatá Kateřina, Chudenín / Hojsova Stráž / Stříbro / Chřepice, Čachrov / Hojsova Stráž / † † † Landshut (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam křestní matriky o jeho narození v Zelené Lhotě, jak ho vyhotovil tamní farář Mathias Boháč
Kolorovaná pohlednice Zelené Lhoty z doby jeho narození
Záznam faráře Adama Martínka o narození Kathariny Zelzerové v Hojsově Stráži i s pozdějším přípsem o její zdejší svatbě
Takto zaznamenal farář Adalbert Zaruba roku 1921 jeho svatbu v Hojsově Stráži do tamní oddací matriky

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist