logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH OTTO

V indexu narozených petrovické křestní matriky nacházíme pod "litterou O" i jeho jméno Heinrich Franz Otto s datem, kdy přišel na svět, tj. 8. června roku 1847, a se jménem otcovým

V indexu narozených petrovické křestní matriky nacházíme pod "litterou O" i jeho jméno Heinrich Franz Otto s datem, kdy přišel na svět, tj. 8. června roku 1847, a se jménem otcovým

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Rodné Petrovice u Chabařovic na staré pohlednici

Rodné Petrovice u Chabařovic na staré pohlednici

Repro www stránky Historické fotografie

Podpis ze stránek českobudějovické knihy oddaných - byl dědečkem Marie Wicpalekové

Podpis ze stránek českobudějovické knihy oddaných - byl dědečkem Marie Wicpalekové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození a křtu jeho dcery Marie v českobudějovické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Měl na starosti i učitelskou knihovnu reálky v Českých Budějovicích

Měl na starosti i učitelskou knihovnu reálky v Českých Budějovicích

Repro Programm der k.k. deutschen Staats-Realschule in Budweis (1898), s. 3

Záznam o jeho skonu v 66 letech na krvácení do mozku v českobudějovické úmrtní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1914, č. 29, s. 3

Jeho nekrolog na stránkách výroční zprávy českobudějovické c.k. německé reálky v osudovém roce 1914

Jeho nekrolog na stránkách výroční zprávy českobudějovické c.k. německé reálky v osudovém roce 1914

Repro Jahresbericht der deutschen k. k. Staats-Realschule in Budweis veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1914

Záznam o úmrtí a pohřbu jeho vdovy v českobudějovické knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka jeho práce o podílu města České Budějovice na válečných událostech roku 1683, z níž část vyšla ve výroční zprávě zdejší reálky (1884)

Obálka jeho práce o podílu města České Budějovice na válečných událostech roku 1683, z níž část vyšla ve výroční zprávě zdejší reálky (1884)

Součástí opevnění Českých Budějovic byly dvě dodnes dochované hranolové věže: Železná panna (Spielhäubelturm) a Rabenštejnská věžSoučástí opevnění Českých Budějovic byly dvě dodnes dochované hranolové věže: Železná panna (Spielhäubelturm) a Rabenštejnská věž

Součástí opevnění Českých Budějovic byly dvě dodnes dochované hranolové věže: Železná panna (Spielhäubelturm) a Rabenštejnská věž

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist