logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN RYTÍŘ VON OPPOLZER

Dítě, pokřtěné jmény Johannes Franz Dominicus, se narodilo v městě Nových Hradech Thomasi Oppolzerovi a jeho ženě Barbaře, roz. Kunzlové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Mein Böhmerwald, 1942, č. 7/8, s. 5

Repro www stránky aeiou, das Kulturinformationsystem

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 96

Obraz rodiny Pleischlovy a Oppolzerovy, jak jej v Praze roku 1840 namaloval Johann Gruß, skupinový portrét těžce poškozený spojeneckým bombardováním Prahy v roce 1944 a nacházející se nyní v soukromém majetku ve Vídni - zleva na něm vidíme manžele Marii a Johanna rytíře von Oppolzer, dále Oppolzerova tchána Adolpha Martina Pleischla se ženou Johannou a dětmi, z nichž domalována vpředu Oppolzerových dcerka Marie s panenkou, vzadu uprostřed stojí malíř obrazu

Obraz rodiny Pleischlovy a Oppolzerovy, jak jej v Praze roku 1840 namaloval Johann Gruß, skupinový portrét těžce poškozený spojeneckým bombardováním Prahy v roce 1944 a nacházející se nyní v soukromém majetku ve Vídni - zleva na něm vidíme manžele Marii a Johanna rytíře von Oppolzer, dále Oppolzerova tchána Adolpha Martina Pleischla se ženou Johannou a dětmi, z nichž domalována vpředu Oppolzerových dcerka Marie s panenkou, vzadu uprostřed stojí malíř obrazu

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 86

Profesorské kolegium vídeňské univerzity v roce 1853 na litografii Augusta Prinzhoffera (1816-1885)
- Oppolzer je tu zpodoben stojící čtvrtý zprava

Profesorské kolegium vídeňské univerzity v roce 1853 na litografii Augusta Prinzhoffera (1816-1885)
- Oppolzer je tu zpodoben stojící čtvrtý zprava

Repro Wikipedia

Litografie Eduarda Kaisera z roku 1850 zachycuje téměř celou jeho postavu a je provázena i vlastnoručním podpisem zpodobeného

Litografie Eduarda Kaisera z roku 1850 zachycuje téměř celou jeho postavu a je provázena i vlastnoručním podpisem zpodobeného

Repro Wikipedia

Jeho syn Theodor rytíř von Oppolzer (1841-1886), pražský rodák a významný rakouský astronom a matematik

Jeho syn Theodor rytíř von Oppolzer (1841-1886), pražský rodák a významný rakouský astronom a matematik

Repro www stránky Universität Wien

Repro www stránky Politzer Society

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 17. 4. 1871, s. 3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Hrobka rodiny Oppolzerovy ve "starých arkádách" vídeňského ústředního hřbitova s reliéfní bystou věhlasného lékaře vlevoHrobka rodiny Oppolzerovy ve "starých arkádách" vídeňského ústředního hřbitova s reliéfní bystou věhlasného lékaře vlevo

Hrobka rodiny Oppolzerovy ve "starých arkádách" vídeňského ústředního hřbitova s reliéfní bystou věhlasného lékaře vlevo

Repro www stránkyÄrztewoche a archív Gabriely Kalinové

Titulní list (1835) jeho disertace o pražské tyfové epidemii z roku 1834, psané latinsky s německým mottem Johanna Valentina von Hildenbranda (1763-1849), znějícím česky takto: "Ryzí pozorování a věrně podle něj
zaznamenané popisy nemocí mají u pravdymilovných lékařů vždy a všude větší cenu nežli ty nejskvělejší hypotézy."

Titulní list (1835) jeho disertace o pražské tyfové epidemii z roku 1834, psané latinsky s německým mottem Johanna Valentina von Hildenbranda (1763-1849), znějícím česky takto: "Ryzí pozorování a věrně podle něj zaznamenané popisy nemocí mají u pravdymilovných lékařů vždy a všude větší cenu nežli ty nejskvělejší hypotézy."

Dopis Aloise Sassmanna, jehož pořad o Oppolzerově rodu byl 16. května roku 2011 jedním z dílů rodopiscova autorského seriálu Kořeny na vlnách českobudějovického rozhlasu, je osobní výpovědí, kterou otiskujeme se svolením odesilatelovým

Dopis Aloise Sassmanna, jehož pořad o Oppolzerově rodu byl 16. května roku 2011 jedním z dílů rodopiscova autorského seriálu Kořeny na vlnách českobudějovického rozhlasu, je osobní výpovědí, kterou otiskujeme se svolením odesilatelovým

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist