logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA OBERPARLEITEROVÁ

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 20, s. 854

Záznam v kaplické matrice dokládá, že se narodila v čp. 203 učiteli zdejší měšťanské školy Ignazi Oberparleiterovi (dědeček byl podle záznamu hostinským v čp. 73, kde se otec narodil v tehdy ještě ševcovské živnosti) a Marii, dceři zdejšího mistra sklenářského Josefa Oberparleitera - strana matriky je dole signována jako kdysi u Mariina otce Františkem Dobromilem Kamarýtem, který tři měsíce nato, v dubnu toho roku 1876, v Kaplici zemřel

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku i s datem jejího pohřbu v hornorakouském Steyru

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku i s datem jejího pohřbu v hornorakouském Steyru

Repro Hoam!, 1955, č. 2, s. 20

Hrob Marie a Ignaze Oberparleiterových v Kaplici

Hrob Marie a Ignaze Oberparleiterových v Kaplici

Foto Jan Mareš

Připomínka autorčina života a díla a krajanském večeru ve Vídni k jejím nedožitým
osmdesátinám, jak o něm referoval krajanský něsíčník koncem roku 1956

Připomínka autorčina života a díla a krajanském večeru ve Vídni k jejím nedožitým
osmdesátinám, jak o něm referoval krajanský něsíčník koncem roku 1956

Repro Hoam!, 1956, č. 11, s. 18

Nápěv k její Písni o Šumavě

Nápěv k její Písni o Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 11, s. 22

Na kaplickém hřbitově zpívají roku 1990 vyhnanci její "Böhmerwaldlied"

Na kaplickém hřbitově zpívají roku 1990 vyhnanci její "Böhmerwaldlied"

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 1, s. 450

Dva kostely dávají Kaplici jméno - sv. Petra a Pavla (ten větší) a sv. Floriána

Dva kostely dávají Kaplici jméno - sv. Petra a Pavla (ten větší) a sv. Floriána

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank a foto Pavel Polák

Skleněný Boží hrob v kaplickém kostele sv. Petra,
dílo vyšebrodských sklářů z přelomu 16. a 17. století

Skleněný Boží hrob v kaplickém kostele sv. Petra,
dílo vyšebrodských sklářů z přelomu 16. a 17. století

Foto Pavel Polák

Detail oltáře kostela sv. Floriána

Detail oltáře kostela sv. Floriána

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist