logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

IGNAZ OBERPARLEITER

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Repro Waldheimat, 1925, č. 7, s. 100

Záznam v kaplické matrice svědčí o jeho narození v domě čp. 73 zdejšímu obuvníkovi Ignazi Oberparleiterovi (jeho matka a synova babička byla Barbara Hrnčířová z Písku!) a jeho ženě Elisabeth, jejíž otec Franz Linko byl v Kaplici kožešníkem - celá strana je dole signována Františkem Dobromilem Kamarýtem, spisovatelem a překladatelem, bratrem básníka Josefa Vlastimila Kamarýta

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka (1911)

Obálka (1911)

Inzerát (1932) na posmrtný výbor z jeho povídek z obálky českobudějovického časopisu Waldheimat

Inzerát (1932) na posmrtný výbor z jeho povídek z obálky českobudějovického časopisu Waldheimat

Repro Waldheimat, 1932, č. 8, zadní strana obálky

Ozdobný titulní list kaplické "pamětní knihy", kterou začal psát v roce 1907, kdy mu bylo 62 let, jak sám podotkl u svého podpisu pod jejím úvodemOzdobný titulní list kaplické "pamětní knihy", kterou začal psát v roce 1907, kdy mu bylo 62 let, jak sám podotkl u svého podpisu pod jejím úvodem

Ozdobný titulní list kaplické "pamětní knihy", kterou začal psát v roce 1907, kdy mu bylo 62 let, jak sám podotkl u svého podpisu pod jejím úvodem

Repro Obecní kronika Kaplice 1906-1931, SOkA Český Krumlov
(SOA v Třeboni - digitální archív

Dům, ve kterém v Kaplici zemřel...

Dům, ve kterém v Kaplici zemřel...

Repro Festschrift zur 50 jährigen Bestandesfeier
der Böhmerwaldbundesgruppe Kaplitz (1934), s. 15

... a dnešní stav místa, kde stával

... a dnešní stav místa, kde stával

Foto Jan Mareš

Článek českobudějovického německého listu o odhalení pamětní desky v Kaplici na domě, kde skonal...

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 63, s. 8

... a ještě jedna rozsáhlejší zpráva - akt se konal téhož dne jako odhalení pamětní desky Josefu Ganglovi v Německém Benešově, tj. v neděli 22. srpna roku 1926

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 66, s. 5

Kaplice na ilustraci Vojtěcha Brechlera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy

Kaplice na ilustraci Vojtěcha Brechlera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy

Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách (189-), s. 24

Takto vítala Kaplice císaře pána v září roku 1895, kdy bylo Ignazi Oberparleiterovi 49 a jeho dceři Marii 19 let

Takto vítala Kaplice císaře pána v září roku 1895, kdy bylo Ignazi Oberparleiterovi 49 a jeho dceři Marii 19 let

Repro H. Sailer, Kaplitz : Geschichte eines Städtchens im Böhmerwald (1997), s. 118

Korouhev vyhnaných krajanů byla vysvěcena 600 let po povýšení Kaplice na město
a 60 let po jeho smrti

Korouhev vyhnaných krajanů byla vysvěcena 600 let po povýšení Kaplice na město
a 60 let po jeho smrti

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 4, s. 50

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist