logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CANISIUS LEOPOLD NOSCHITZKA

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, s. 7

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 12, s. 3

Záznam vyšebrodské křestní matriky o narození otcově dne 29. dubna roku 1880 a křtu den nato, který provedl kaplan Otto Kohout: novorozencův otec Vinzenz Noschitzka provozoval stejně jako jeho otec Georg Noschitka v synově rodném domě čp. 25 krejčovské řemeslo, babička z otcovy strany Theresia byla roz. Döpelová z Malšína (Malsching), chlapcova matka Magdalena byla dcerou Johanna Lepschiho z Vyššího Brodu čp. 55 a jeho ženy Marie, roz. Lenzové z Ostrova (Wörles) čp. 2, pozdější přípis nás pak zpravuje o svatbě Wilhelma Noschitzky dne 23. listopadu roku 1915 s Agnes Scherhauferovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vyšebrodské oddací matriky o svatbě rodičů, z něhož vysvítá, že nevěsta, tehdy služebná děvečka ve Vyšším Brodě čp. 126, se narodila v Loučovicích čp. 13 dne 17. ledna 1890 tamnímu domkáři Thomasu Scherhauferovi a jeho ženě Zäzilii, riz. Woisetschlägerové ze zaniklých dnes zcela Krásných Polí (Schönfelden) čp. 5

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro vyšebrodský dům čp. 83 se zde žijící rodinou Wilhelma Noschitzky, jeho ženy Agnes a dvou synů Leopolda a Franze

Repro Sčítání lidu 1921, Vyšší Brod, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na pohlednici Josefa Seidela z téhož roku 1921 je rodný dům zachycen vpravo od "Panského domu", který dominuje této části náměstí

Na pohlednici Josefa Seidela z téhož roku 1921 je rodný dům zachycen vpravo od "Panského domu", který dominuje této části náměstí

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Takto čp. 83 na vyšebrodském náměstí vypadá dnes (2018)

Takto čp. 83 na vyšebrodském náměstí vypadá dnes (2018)

Foto Ivo Kareš

Ve Strýčicích za války (1941) jako kaplan mezi dětmi, které přišly ke svému prvnímu svatému přijímání

Ve Strýčicích za války (1941) jako kaplan mezi dětmi, které přišly ke svému prvnímu svatému přijímání

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 315

Se strýčickými ministranty na zahradě zdejší fary v květnu 1943

Se strýčickými ministranty na zahradě zdejší fary v květnu 1943

Repro Die Stritschitzer Sprachinsel in Südböhmen (2011), s. 328

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 7, s. 6

Roku 1977 byl biskupem v Rottenburgu jmenován duchovním radou

Roku 1977 byl biskupem v Rottenburgu jmenován duchovním radou

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 1, s. 6

Jeho maminka Agnes, roz. Scherhauferová, zemřela roku 1983 v bavorské obci Kleinostheim

Jeho maminka Agnes, roz. Scherhauferová, zemřela roku 1983 v bavorské obci Kleinostheim

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 8, s. 47

Jeden z mnoha jeho dopisů Severinu Gottsmichovi

Jeden z mnoha jeho dopisů Severinu Gottsmichovi

Repro archív kláštera Rein

Nekrolog bratrův

Nekrolog bratrův

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 11, s. 46-47

Jeho hrob po boku rodičů v Kleinostheimu

Jeho hrob po boku rodičů v Kleinostheimu

Repro Hoam!, 2006, č. 11, s. 82

Repro Glaube und Heimat, 2006, č. 11, s. 32

Německý jezuita Petrus Canisius (1621-1697), svatořečený v roce 1925, podle něhož zvolil Noschitzka své řádové jméno, na obraze malíře Wilhelma Ritterbacha (1878-1940)

Německý jezuita Petrus Canisius (1621-1697), svatořečený v roce 1925, podle něhož zvolil Noschitzka své řádové jméno, na obraze malíře Wilhelma Ritterbacha (1878-1940)

Repro Sterne und Blumen, 1925, č. 15, s. 8

Na tomto snímku vidíme Johanna Nepomuka Neubauera, faráře v Rychnově u Nových Hradů, který figuruje rovněž v Noschitzkově seznamu

Na tomto snímku vidíme Johanna Nepomuka Neubauera, faráře v Rychnově u Nových Hradů, který figuruje rovněž v Noschitzkově seznamu

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 3, s. 41

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1991, č. 50, s. 8

Klášter ve Vyšším Brodě z ptačí perspektivy

Klášter ve Vyšším Brodě z ptačí perspektivy

Repro 50 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Ortsgruppe Ellwangen / Jagst (2002), s. [29]

Závišův kříž, v pozadí za ním páter Xaver Švanda (viz i Tecelin Jaksch a Hans Waltenberger)

Závišův kříž, v pozadí za ním páter Xaver Švanda (viz i Tecelin JakschHans Waltenberger)

Repro 50 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Ortsgruppe Ellwangen / Jagst (2002), s. [30]

V roce 2013 byl Závišův kříž jedním z exponátů přeshraniční Zemské výstavy, expozice "Závišův kříž - splendor mysticus" byla umístěna ve vyšebrodském klášteře

V roce 2013 byl Závišův kříž jedním z exponátů přeshraniční Zemské výstavy, expozice "Závišův kříž - splendor mysticus" byla umístěna ve vyšebrodském klášteře

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist