logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONÍN NIKENDEY

Antonín Nikendey s autorem překladů textů Kohoutího kříže Janem Marešem v regionální studovně Jihočeské vědecké knihovny

Antonín Nikendey s autorem překladů textů Kohoutího kříže Janem Marešem v regionální studovně Jihočeské vědecké knihovny

Foto Roman Dusil

Heslo o něm ve Who is...? (v České republice)

Heslo o něm ve Who is...? (v České republice)

Repro www stránky Who is...? (v České republice)

Německý zápis vedle všech českých na téže straně o českobudějovické svatbě jeho rodičů v červnu válečného roku 1917: ženich Anton Nikendey, narozený v Dačicích, v civilu lesník, byl tenkrát poručíkem 94. regimentu polních houfnic (jeho otec Anton Nikendey byl ředitelem statku v.v. v Malešově, okres Kutná Hora, matka Eleonora byla roz. Chválová), nevěsta Franziska Štěpánová, narozená v Domaníně, okres Třeboň, byla dcerou knížecího revírníka v Českých Budějovicích Antona Štěpána a Amalie, roz. Bayerové ze šumavské Bělé (Parkfried)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

S Karlem Schwarzenbergem a českobudějovickým kronikářem Pavlem Koblasou

S Karlem Schwarzenbergem a českobudějovickým kronikářem Pavlem Koblasou

Repro archív Kohoutího kříže

RodičeRodiče

Rodiče

Repro archív Ing. A. Nikendeye (viz i Hans Kollibabe)

Ing. Antonín Nikendey starší (1887-1961) na snímku z roku 1910

Ing. Antonín Nikendey starší (1887-1961) na snímku z roku 1910

Repro Obnovená tradice, č. 41 (2010), s. 47

Nekrolog jeho matky na stránkách krajanského měsíčníku Hoam!

Nekrolog jeho matky na stránkách krajanského měsíčníku Hoam!

Repro Hoam!, 1975, č. 7, s. 247

V dětství...

V dětství...

Repro archív Ing. A. Nikendeye

... na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 17. června 1935...

... na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 17. června 1935...

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

... a osmnáctiletý

... a osmnáctiletý

Repro archív Ing. A. Nikendeye

S prvními úlovkyS prvními úlovky

S prvními úlovky

Repro archív Ing. A. Nikendeye

Z mladých letZ mladých let

Z mladých let

Repro archív Ing. A. Nikendeye

S rodiči roku 1930

S rodiči roku 1930

Repro archív Ing. A. Nikendeye

V uniformě vládního vojska roku 1941

V uniformě vládního vojska roku 1941

Repro archív Ing. A. Nikendeye

Otec provádí generála Pattona hlubockými schwarzenberskými majetky
po osvobození 1945

Otec provádí generála Pattona hlubockými schwarzenberskými majetky
po osvobození 1945

Otec provádí generála Pattona hlubockými schwarzenberskými majetky
po osvobození 1945

Repro archív Ing. A. Nikendeye

Dopis Dr. Adolfa Schwarzenberga Nikendeyovu otci z Curychu
se zmiňuje i o "německé otázce" v Čechách

Dopis Dr. Adolfa Schwarzenberga Nikendeyovu otci z Curychu
se zmiňuje i o "německé otázce" v Čechách

Repro archív Ing. A. Nikendeye

S Dr. Gerhardem Trappem roku 1992 na zahradě domku v Bavorově

S Dr. Gerhardem Trappem roku 1992 na zahradě domku v Bavorově

Repro archív Ing. A. Nikendeye

Na schůzi Historického spolku Schwarzenberg mezi Karlem Schwarzenbergem a předsedou spolku Ing. Václavem Macarem

Na schůzi Historického spolku Schwarzenberg mezi Karlem Schwarzenbergem a předsedou spolku Ing. Václavem Macarem

Repro Obnovená Tradice, č. 26, s. 25

Obálka jednoho z čísel časopisu schwarzenberských archivů Blau-Weiße Blätter, vydávaného v rakouském Murau, v němž otiskoval své příspěvky pod pseudonymem Milli Schwarz mj. i v rubrice Unvergessene Heimat

Obálka jednoho z čísel časopisu schwarzenberských archivů Blau-Weiße Blätter, vydávaného v rakouském Murau, v němž otiskoval své příspěvky pod pseudonymem Milli Schwarz mj. i v rubrice Unvergessene Heimat

Slavnostní diplom o čestném členství, které mu udělil Historický spolek Schwarzenberg v říjnu 2010Slavnostní diplom o čestném členství, které mu udělil Historický spolek Schwarzenberg v říjnu 2010

Slavnostní diplom o čestném členství, které mu udělil Historický spolek Schwarzenberg v říjnu 2010

Repro archív Ing. Antonína Nikendeye a foto Ivo Kareš

Sčítací list Nikendeyovy rodiny, tehdy v Hluboké nad Vltavou, z roku 1921

Repro archív Ing. A. Nikendeye

Rodokmen Antonína Nikendeye sestavil Dr. Raimund Paleczek - v příbuzenských liniích nacházíme i další autory zastoupené v Kohoutím kříži: Franze Almesbergera, Jana a Karla Heyrovského

Rodokmen Antonína Nikendeye sestavil Dr. Raimund Paleczek - v příbuzenských liniích nacházíme i další autory zastoupené v Kohoutím kříži: Franze Almesbergera, Jana a Karla Heyrovského

Repro Obnovená Tradice, č. 41, s. 48

Nekrolog Pavla Koblasy v Obnovené Tradici

Nekrolog Pavla Koblasy v Obnovené Tradici

Repro Obnovená Tradice, č. 43, s. 31

Nekrolog v krajanském měsíčníku napsal Paul Praxl

Nekrolog v krajanském měsíčníku napsal Paul Praxl

Repro Hoam!, 2011, č. 7, s. 9

V jeho pozůstalosti se našel i tento zajímavý doklad o těžbě dřeva na šumavských Pláních z roku 1951po odchodu místních Němců

V jeho pozůstalosti se našel i tento zajímavý doklad o těžbě dřeva na šumavských Pláních z roku 1951po odchodu místních Němců

Repro archív Kohoutího kříže

Hůl z jeho pozůstalosti

Hůl z jeho pozůstalosti

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist