logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER NEUWIRTH

Malý Pepi Neuwirth roku 1939 s učitelkou mateřské školy v Hlásné Lhotě slečnou Hildou Spanovou z Prachatic

Malý Pepi Neuwirth roku 1939 s učitelkou mateřské školy v Hlásné Lhotě slečnou Hildou Spanovou z Prachatic

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 8, s. 4

Na gymnáziu v bavorském Landshutu roku 1952

Na gymnáziu v bavorském Landshutu roku 1952

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 8, s. 4

Jako mladý kněz (přijal řádové jména Walter)

Jako mladý kněz (přijal řádové jména Walter)

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 13, s. 542

Při své primici 1964

Při své primici 1964

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 16, s. 750

V indexu oddací matriky obce Záblatí nacházíme i záznam o svatbě jeho rodičů Johanna Neuwirtha a Josefy, roz. Rubenwolfové ze zaniklých dnes Hruštic (Wadetstift) dne 6. června 1922 v Hlásné Lhotě čp. 10

V indexu oddací matriky obce Záblatí nacházíme i záznam o svatbě jeho rodičů Johanna Neuwirtha a Josefy, roz. Rubenwolfové ze zaniklých dnes Hruštic (Wadetstift) dne 6. června 1922 v Hlásné Lhotě čp. 10

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Roku 1980 v bolivijské misijní škole

Roku 1980 v bolivijské misijní škole

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 3, s. 4

Ženich a nevěsta mu přinesli v Urubicha místo poplatku za obřad dvě slepice

Ženich a nevěsta mu přinesli v Urubicha místo poplatku za obřad dvě slepice

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 8, s. 6

S řádovou sestrou Ludmillou, ředitelkou obecné školy v Bolívii, na snímku bez data

S řádovou sestrou Ludmillou, ředitelkou obecné školy v Bolívii, na snímku bez data

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 8, s. s. 3

Socha svatého biskupa Jana Nepomuka Neumanna, vysvěcená v jeho bolivijském působišti v Urubichá počátkem roku 1992

Socha svatého biskupa Jana Nepomuka Neumanna, vysvěcená v jeho bolivijském působišti v Urubichá počátkem roku 1992

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 1, s. 4

Při jednom ze zastavení křížové cesty ze Záblatí k dobrovodské kapli Panny Marie z hory Karmel v roce 1996

Při jednom ze zastavení křížové cesty ze Záblatí k dobrovodské kapli Panny Marie z hory Karmel v roce 1996

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1996, č. 12, s. 577

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2011, č. 2, s. 5

Padre WalterPadre Walter

Padre Walter

Repro www stránky Flickr, foto caroline_m

Cesta do Urubichá

Cesta do Urubichá

Repro www stránky Flickr, foto caroline_m

Západ slunce v Urubichá

Západ slunce v Urubichá

Repro www stránky Flickr, foto caroline_m

Urubichá na satelitní mapě

Repro Mapy Google

Peněžní poukázka vložená v Glaube und Heimat a určená pro "vánoční dar 1991"
ve prospěch "misionářů ze Šumavy"

Peněžní poukázka vložená v Glaube und Heimat a určená pro "vánoční dar 1991"
ve prospěch "misionářů ze Šumavy"

Článek v krajanském měsíčníku vyzývá v létě roku 2010 k pomoci páteru Neuwirthovi, který byl postižen několika záchvaty mozkové mrtvice, jak líčí v následném dopise, a musel předat své dílo v Urubichá nástupci

Článek v krajanském měsíčníku vyzývá v létě roku 2010 k pomoci páteru Neuwirthovi, který byl postižen několika záchvaty mozkové mrtvice, jak líčí v následném dopise, a musel předat své dílo v Urubichá nástupci

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 7, s. 19-20

Nekrolog v krajanském měsíčníku

Nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 2020, č. 8, s. 5

O tom, jak byl v Německu znám, svědčí i jeho heslo ve Wikipedii s udáním textů, které publikoval (klikněte na náhled)

O tom, jak byl v Německu znám, svědčí i jeho heslo ve Wikipedii s udáním textů, které publikoval (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Rodná Hlásná Lhota, vpravo vzadu se zvedá hora Bobík

Rodná Hlásná Lhota, vpravo vzadu se zvedá hora Bobík

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 252

Hlásná Lhota od východu, v pozadí Mlynářovice a hora Bobík

Hlásná Lhota od východu, v pozadí Mlynářovice a hora Bobík

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 7, s. 319

Rodná obec, listinně zmiňovaná už k roku 1359, měla v roce 1939 více než 200 obyvatel

Rodná obec, listinně zmiňovaná už k roku 1359, měla v roce 1939 více než 200 obyvatel

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 7, s. 319

Hlásná Lhota dnes (2017)Hlásná Lhota dnes (2017)

Hlásná Lhota dnes (2017)

Foto Ivo Kareš

Hlásná Lhota na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hlásná Lhota na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Hlásná Lhota na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

"Malá kaple na okraji lesa" v Dobré Vodě u Záblatí, zasvěcená Panně Marii na Karmelu,
jak ji zachytila stará pohlednice...

"Malá kaple na okraji lesa" v Dobré Vodě u Záblatí, zasvěcená Panně Marii na Karmelu,
jak ji zachytila stará pohlednice...

... a dnes i se studánkou uvnitř kaple a před ní... a dnes i se studánkou uvnitř kaple a před ní

... a dnes i se studánkou uvnitř kaple a před ní

Foto Ivo Kareš

Křížová cesta v Dobré Vodě u Záblatí na snímcích z roku 2012Křížová cesta v Dobré Vodě u Záblatí na snímcích z roku 2012

Křížová cesta v Dobré Vodě u Záblatí na snímcích z roku 2012

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist