logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RICHARD NEUBAUER

... někde tam v nebi


Po delší nemoci zemřela 23. června 2004 krajanka (v originále Lm.!) Theresia Neubauerová, rozená Bayerová, řečená "po chalupě" Seppnbauer Reserl (česky asi jako Seppnbauerů Rézi - pozn. překl.), ve věku nedožitých 77 let.
Narodila se 16. prosince 1927 v Dolních Světlých Horách (Unterlichtbuchet) a vyrůstala tam na rodičovském statku spolu s pěti dalšími svými sourozenci. Po vyhnání v červnu 1946 našli její rodiče prvé útočiště v Neuhäuslu blízko Philippsreutu, tedy vlastně kousek od někdejšího domova. Roku 1948 se vrátil po čtyřech letech zpátky ze zajetí její přítel a 14. října 1948 spolu vstoupili do svazku manželského. Darovala v něm život třem synům a stala se posléze i babičkou 8 vnuků a 6 pravnuků, s nimiž si až do svého skonu užila mnoho radosti.
Ta dobrá a pracovitá žena milovala Šumavu celým srdcem a se svým manželem Richardem Neubauerem nejen prožila 55 let šťastného manželství, nýbrž byla mu i po 35 let nepostradatelnou pomocnicí při práci důvěrníka rodáckého sdružení obyvatel někdejších Světlých Hor. Jejich už dvanácté setkání na Alpe u Mitterfirmiansreutu (s výhledem na rodné končiny naproti za českou hranicí - pozn. překl.) už bohužel nezažila a konalo se 3. července i ve vzpomínce na ni.
Druhá rodácká kniha, téhož roku vydaná, vznikla zato ještě za jejího osobního přispění. Její věrnost k Šumavě byla tak veliká, že se navzdory obrazu zkázy, která dnes rodná místa poskytují, častokrát vydávala na putování a pochůzky právě tam k nim.
Dětem a jejich rodinám patří vedle upřímné soustrasti v jejich smutku i dík za péči, kterou jí stačili věnovat v těžkém období, sourozencům za návštěvy u nemocné.
Manželu Richardovi zanechává po sobě v srdci místo, jež nelze nadosmrti už ničím zaplnit. Ta krásná společná léta zavazují. Bylo s Tebou tak krásně, milá Terezko. Najdi si po tolikeré práci tady a námi klidné místečko někde tam v nebi.


Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 8, s. 32-33

Dlouholetý zpravodaj "Světlohorských" (jsou totiž na těch nádherných svazích Horní i Dolní Světlé Hory, sám Richard Neubauer se narodil 26. prosince 1925 v těch Horních ve stavení čp. 55 jako druhý syn Theresie a Heinricha Neubauerových /Richardův otec Heinrich Neubauer je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže/) napsal tu nekrolog nikoli snad jen někoho ze svých krajanů a rodáků, nýbrž své vlastní milované ženy. I v něm nemohl opomenout knihu, která stačila spatřit světlo světa i jejich společným úsilím právě v roce manželčiny smrti. Nese titul "Wo meine Wiege stand - s' Lebuachert": ta prvá slova jsou citací Hartauerovy šumavské hymny, následuje nářeční podoba místního jména Lichtbuchet, tj. Světlé Hory. Knihu vydalo v bavorském Tittlingu nakladatelství Dorfmeister a lze ji objednat i na internetové adrese Dorfmeisterdruck.de. V 70 kapitolách se tu podrobně referuje o dějinách obou osad od prvního osídlení až k vyhnání jejich obyvatel a následnému zániku. Jsou tu historická data, popis okolí a jednotlivých usedlostí, také školy a kostela, které vždy formovaly tak výrazně šumavské venkovany. Je tu řeč i o kulturních památkách a nechybí ani humor. Připojeno je rovněž podobné líčení enklávy Scheureck (kdysi na mapách pod českým místním jménem Stodůlky, nyní Žďárek) a četné ilustrace. Byly to opravdu Světlé Hory a víme už také, kdo se i za nás k nim z nebe dívá a dívat bude. Dne 30. června roku 2014 zemřel ve městě Vilshofen "na Dunaji" v nedožitých 89 letech svého věku Richard Neubauer.

- - - - -
* Horní Světlé Hory / Dolní Světlé Hory / † † † Vilshofen (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Tady je zachycen na setkání "obecních pověřenců" v Pasově roku 1971 stojící třetí zprava, třetí zleva stojí Franz Woldrich, druhý zleva sedí Friedrich C. Stumpfi, vedle něho pak Otto Lang
Parte
Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku
Ženiny rodné Dolní Světlé Hory při svahu Geißbergu s vrcholem
už na bavorské straně zachytil snímek z roku 1927, kde je při hranici
s bavorskou už usedlostí vepředu dopsána později zkratka ČSSR,
a ten novější z roku 2004Ženiny rodné Dolní Světlé Hory při svahu Geißbergu s vrcholem
už na bavorské straně zachytil snímek z roku 1927, kde je při hranici
s bavorskou už usedlostí vepředu dopsána později zkratka ČSSR,
a ten novější z roku 2004

zobrazit všechny přílohy

TOPlist