logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH NEUBAUER

Repro R. Neubauer, Wo meine Wiege stand - s' Lebuachert : Erinnerungen an das ehemalige Grenzdorf Ober- und Unterlichtbuchet mit Scheureck im Böhmerwald (2004), s. 118

Snímek doprovázející jeho nekrolog v krajanském měsíčníku

Snímek doprovázející jeho nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 11, s. 381

Narodil se podle záznamu kooperátora Jindřicha Loma v křestní matrice farní obce Kunžvart (Kuschwarda, dnes Strážný) dne 20. února roku 1897 (hned následujícího 21. února byl v kunžvartském farním kostele Nejsvětější Trojice také pokřtěn) v Horních Světlých Horách čp. 55 - novorozencův otec Leopold Neubauer byl synem chalupníka Franze Neubauera, který se svou ženou Sophií, roz. Jungbauerovou z Dolních Světlých Hor čp. 8, hospodařil předtím na témže rodném stavení chlapcově čp. 55 v Horních Světlých Horách - novorozencova matka Anna byla pak dcerou Johanna Kerschbauma, vlastníka usedlosti čp. 5 ve Žlíbkách (Röhrenberg), a jeho manželky Johanny, roz. Binderové z Kunžvartu čp. 52

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jedna z těch dvou usedlostí pod budovou školy v Horních Světlých Horách (uprostřed snímku) je to Neubauerovo čp. 55, jak bylo kdysi vidět z bavorské obce Mitterfirmiansreut

Jedna z těch dvou usedlostí pod budovou školy v Horních Světlých Horách (uprostřed snímku) je to Neubauerovo čp. 55, jak bylo kdysi vidět z bavorské obce Mitterfirmiansreut

Repro R. Neubauer, Wo meine Wiege stand - s' Lebuachert : Erinnerungen an das ehemalige Grenzdorf Ober- und Unterlichtbuchet mit Scheureck im Böhmerwald (2004), s. 42

Pohled opačným směrem přes zaniklé Horní Světlé Hory na bavorskou stranu

Pohled opačným směrem přes zaniklé Horní Světlé Hory na bavorskou stranu

Foto Jan Jeĺínek

Jeho rodné stavení na plánku obce Horní Světlé Hory

Jeho rodné stavení na plánku obce Horní Světlé Hory

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald. Band II. (1977), s. 45

Jeho nářeční vyprávění o "masopustním žertu" vyšlo v únorovém čísle krajanského časopisu v roce 1954 a je v něm řeč o noční schůzce dvou ze tří zdejších "Franzů" v hospodě "U Pohanského kamene" (viz i Matthäus Danner)

Jeho nářeční vyprávění o "masopustním žertu" vyšlo v únorovém čísle krajanského časopisu v roce 1954 a je v něm řeč o noční schůzce dvou ze tří zdejších "Franzů" v hospodě "U Pohanského kamene" (viz i Matthäus Danner)

Repro Hoam!, 1954, č. 2, s, 10-11

Tady vyčíslil proměny počtu obyvatel v Horních a Dolních Světlých Horách od 1. září roku 1939 do roku 1957

Tady vyčíslil proměny počtu obyvatel v Horních a Dolních Světlých Horách od 1. září roku 1939 do roku 1957

Repro Hoam!, 1957, č. 8, s. 26-27

Neuvěřitelně podrobný seznam 39 za druhé světové války padlých a ještě v roce 1958
pohřešovaných mužů z Horních a Dolních Světlých Hor

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 20

Úmrtní list jeho babičky z otcovy strany, vystavený kunžvartskou farou a psaný farářem Wenzlem Míkou v lednu roku 1893

Repro R. Neubauer, Wo meine Wiege stand - s' Lebuachert : Erinnerungen an das ehemalige Grenzdorf Ober- und Unterlichtbuchet mit Scheureck im Böhmerwald (2004), s. 24

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1969, č. 11, s. 395

Obnovené křížky připomínající rodnou obec

Obnovené křížky připomínající rodnou obec

Obnovené křížky připomínající rodnou obec

Foto Jan Jeĺínek

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist