logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF MÜLLER

Záznam želnavské křestní matriky o jeho narození v Žumberku (dnes Slunečná) čp. 13 rolníku Ignazi Müllerovi (i jeho otec Heinrich Müller hospodařil se svou ženou Johannou, dcerou Adama Müllera rovněž z toho stavení) a jeho ženě Anně, dceři Johanna Webingera, rolníka z Hor (Spitzenberg) čp. 15 a jeho manželky Johanny, dcery Mathiase Stiftera z Perneku čp. 23 - dodatečný přípis je informací o svatbě Rudolfa Müllera dne 1. května roku 1923 v Želnavě s Annou Schneiderovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho podpis v pamětní knize obce Záhvozdí...

Jeho podpis v pamětní knize obce Záhvozdí...

... a stránka z této knihy s výčtem majitelů stavení ve Slunečné čp. 13, zvaného "Oberländer", které 1. května 1923 při svatbě s Annou, roz. Schneiderovou, převzal od svého otce Ignaze Müllera

Jeho svědectví o smrti frontového kamaráda v Dalmácii
za první světové války, jedné z prvých jejích obětí

Jeho svědectví o smrti frontového kamaráda v Dalmácii
za první světové války, jedné z prvých jejích obětí

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 23

Nekrolog "sedláka ze Slunečné"

Nekrolog "sedláka ze Slunečné"

Repro Hoam!, 1962, č. 2, s. 17 a obálka

Na plánku vsi Slunečná, vzniklém i podle jeho údajů, má jeho stavení, řečené "Oberländer" čp. 13

Na plánku vsi Slunečná, vzniklém i podle jeho údajů, má jeho stavení, řečené "Oberländer" čp. 13

Repro S. Jagr, Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec (1997), s. 67

Rodná ves (viz i Rudolf Müller /*1919/) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná ves (viz i Rudolf Müller /*1919/) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Rodná ves (viz i Rudolf Müller /*1919/) na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Výřez gotické deskové malby s námětem Klanění Tří králů, pocházející z prvé půle 15. století někde ze Želnavska

Výřez gotické deskové malby s námětem Klanění Tří králů, pocházející z prvé půle 15. století někde ze Želnavska

Repro informační leták Alšovy jihočeské galerie

Domy ve Slunečné u silnice směrem na Želnavu

Domy ve Slunečné u silnice směrem na Želnavu

Foto Ivo Kareš

Pohled ze Slunečné na Záhvozdí

Pohled ze Slunečné na Záhvozdí

Foto Ivo Kareš

Želnava na staré pohlednici

Želnava na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Smolná Pec dnes (2013), viz i Anna Ammermüller-Kloiberová

Smolná Pec dnes (2013), viz i Anna Ammermüller-Kloiberová

Foto Pavel Polák

Bývalý hostinec v Nové Peci

Bývalý hostinec v Nové Peci

Foto Pavel Polák

Původní podoba jeho textu o tom, jak si dobíraly vsi na Želnavsku jedna druhou, na stránkách krajanského měsíčníku z roku 1952

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist