logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LINA MÜLLER-ČERNAJOVÁ

S dcerou Marthou v Nové Včelnici a údaje o Lině (Karolině) Müller-Černajové
z dceřina rodného listu

S dcerou Marthou v Nové Včelnici a údaje o Lině (Karolině) Müller-Černajové
z dceřina rodného listu

S dcerou Marthou v Nové Včelnici a údaje o Lině (Karolině) Müller-Černajové
z dceřina rodného listu

Repro archív Kohoutího kříže

Obě její děti na starším Seidelově snímku - Martha je tu zachycena ve věku 6 let, Emil 8 a půl roku starý

Obě její děti na starším Seidelově snímku - Martha je tu zachycena ve věku 6 let, Emil 8 a půl roku starý

Repro archív Kohoutího kříže

Emil (*1885) a Martha (*1888) na snímku z "konkurenčního" českokrumlovského fotoateliéru Josefa Wolfa, datovaném 28. října roku 1906

Emil (*1885) a Martha (*1888) na snímku z "konkurenčního" českokrumlovského fotoateliéru Josefa Wolfa, datovaném 28. října roku 1906

Repro archív Kohoutího kříže

Obě děti jsou zachyceny i na tomto Seidelově snímku, datovaném 28. srpna 1907 na jméno "Cernay"

Obě děti jsou zachyceny i na tomto Seidelově snímku, datovaném 28. srpna 1907 na jméno "Cernay"

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Podle záznamu v českokrumlovské matrice narodila se Karolina Cölestine Eleonora Müllerová ve zdejším klášteře klarisek čp. 36 Antonu Müllerovi (babička z otcovy strany byla z Hůr u Rudolfova) a jeho ženě Karolině, roz. Wagnerové (babička z matčiny strany pocházela "z Libějic")

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Českokrumlovský klášter klarisek

Českokrumlovský klášter klarisek

Foto Ivo Kareš

Dokument o přijetí rodiny Černajovy "do domovského svazku města Krumlova" v roce 1904

Repro SOkA Český Krumlov, AM Český Krumlov 0-1, i.č. 103

Dopis z Nové Včelnice s daty jejími a členů její rodiny od pamětnice jejího skonu v domě,
kde pisatelka dopisu tehdy žila

Dopis z Nové Včelnice s daty jejími a členů její rodiny od pamětnice jejího skonu v domě,
kde pisatelka dopisu tehdy žila

Repro archív Kohoutího kříže

Touto radostnou říjnovou nedělí 1938 na vltavském mostě u Pěkné pro místní obyvatele leccos začalo končit (snímek z nacistické propagační publikace)

Touto radostnou říjnovou nedělí 1938 na vltavském mostě u Pěkné pro místní obyvatele leccos začalo končit (snímek z nacistické propagační publikace)

Repro Mit dem VII. Korps ins Sudetenland (1939) /reedice: Se VII. sborem do šumavských Sudet :
pamětní kniha na velkou dobu (2008), s. 83

Kaple na Červeném vršku u Pěkné

Kaple na Červeném vršku u Pěkné

Repro Glaube und Heimat, 1976, s. 273

Jiný, docela vzácný snímek kaple v Pěkné někdy z poválečných let, dokud ještě stála...

Jiný, docela vzácný snímek kaple v Pěkné někdy z poválečných let, dokud ještě stála...

Repro archív Kohoutího kříže

... a to, co zůstalo - viz i další snímek

... a to, co zůstalo - viz i další snímek

Foto Jan Mareš

Nejstarší německá krajanka z někdejší Šenavy paní Julia Gabrielová (Sogotum) na snímku s kamenným sloupkem na milodary (Opferstock), patřícímu kdysi ke kapli na Červeném vrchu a stojícímu nyní na zahradě fary v dnešní Pěkné

Nejstarší německá krajanka z někdejší Šenavy paní Julia Gabrielová (Sogotum) na snímku s kamenným sloupkem na milodary (Opferstock), patřícímu kdysi ke kapli na Červeném vrchu a stojícímu nyní na zahradě fary v dnešní Pěkné

Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 11, s. 66

O kapli "na Červeném vršku" ze stránek vikariátního měsíčníku "regionu sv. Jana Prachatického", kde u přetištěné básně z Kohoutího kříže bohužel chybí jakákoli zmínka, že jde o překlad z německého originálu

Repro Sv. Jan Prachatický, 2010, č. 6, s. 5-7, text Jaroslav Pulkrábek

Obálka (1907)

Obálka (1907)

Titulní list s věnováním a podpisem

Titulní list s věnováním a podpisem

Dva záběry ze hřbitova v Pěkné (2017)Dva záběry ze hřbitova v Pěkné (2017)

Dva záběry ze hřbitova v Pěkné (2017)

Foto Ivo Kareš

Opravená výklenková kaple v Pěkné

Opravená výklenková kaple v Pěkné

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist