logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOYSIUS JOSEPH MUENCH

Repro www stránky Apostolische Nuntiatur in der Bundesrepublik Deutschland a Glaube und Heimat, 1959, č. 7, s. 244

Repro www stránky Diocese of Fargo,
viz i Richard Ackermann

Záběry z jeho uvedení do úřadu prvního papežského nuncia v poválečném Německu

Záběry z jeho uvedení do úřadu prvního papežského nuncia v poválečném Německu

Repro The Far Sight 2.0

V září 1954 přinesl ústřední list krajanského sdružení tuto "čestnou tabuli" přátel sudetských Němců po celém světě a on tu figuruje hned vedle nizozemské královny a generála Franca, kancléře Adenauera, papeže Pia XII., Otty Habsburského, hraběte Coudenhove-Kalergiho či generála Prchaly

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1954, č. 37, s. 3 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Jako host oslav 500. jubilea poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut

Jako host oslav 500. jubilea poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut

Repro Der Bayerwald, 2004, č. 3, s. 46

Zbytky zdí Ganglhofu v údolí Úhlavy, odkud odešli Muenchovi do Ameriky

Zbytky zdí Ganglhofu v údolí Úhlavy, odkud odešli Muenchovi do Ameriky

Repro Der Bayerwald, 2004, č. 3, s. 47

Tady někde mezi zaniklými Zadními Chalupami a Svatou Kateřinou stával Ganglhof,
v krajině zachycené zde na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Tady někde mezi zaniklými Zadními Chalupami a Svatou Kateřinou stával Ganglhof,
v krajině zachycené zde na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Tady někde mezi zaniklými Zadními Chalupami a Svatou Kateřinou stával Ganglhof,
v krajině zachycené zde na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

TOPlist