logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS MOTZKO

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 5, s. 68

S citerou

S citerou

Repro www stránky Augsburger Allgemeine

O jeho citeře na stránkách přílohy měsíčníku "Hoam!" nazvané "Der Wanderstecken", kterou vedl pod textem podepsaný Gustav Schuster

O jeho citeře na stránkách přílohy měsíčníku "Hoam!" nazvané "Der Wanderstecken", kterou vedl pod textem podepsaný Gustav Schuster

Repro Der Wanderstecken : Jugendbeilage des "Hoam!", 1960, č. 8, s. 7

Záznam křestní matriky farní obce Polná na Šumavě o narození dědově s pozdějším přípisem o jeho úmrtí

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 10 v Polné na Šumavě s rodinou Motzkových v době, kdy ještě nebyl na světě

Repro Sčítání lidu 1921, Polná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Anna Motzko na snímku ze Seidelova fotoateliéru s datem 9. listopadu 1944

Anna Motzko na snímku ze Seidelova fotoateliéru s datem 9. listopadu 1944

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Zpráva o úmrtí matčině na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí matčině na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 3, s. 70

Nekrolog

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 5, s. 68-69

Kostel sv. Martina v Polné v roce 1992...Kostel sv. Martina v Polné v roce 1992...

Kostel sv. Martina v Polné v roce 1992...

Repro www stránky Zničené kostely, foto Václav Marek a archív Jana Palkoviče & Ivo Janouška

... a dnes... a dnes

... a dnes

Foto Ivo Kareš a Pavel Polák

Svatostánek v kněžišti kostela

Svatostánek v kněžišti kostela

Foto Ivo Kareš

Původní kované dubové dveře kostela v Polné jsou dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Původní kované dubové dveře kostela v Polné jsou dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Foto Ivo Kareš

Pamětní tabulka při vchodu do kostela

Pamětní tabulka při vchodu do kostela

Foto Ivo Kareš

Manželé Motzkovi jako donátoři jedné z kostelních lavicManželé Motzkovi jako donátoři jedné z kostelních lavic

Manželé Motzkovi jako donátoři jedné z kostelních lavic

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist