logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON MÖRATH

Repro archív Kohoutího kříže

Obálka jeho knihy s věnováním a vlastnoručním podpisem

Obálka jeho knihy s věnováním a vlastnoručním podpisem

S číslicí "3" tu figuruje na Seidelově skupinovém snímku schwarzenberského českokrumlovského úřednictva

Repro Z. Mrázková - J. Špinar - P. Hudičák, Krumlov - město pod věží (2018), s. 69

Záznam o jeho narození v křestní matrice pří kostele Svaté Krve ve Štýrském Hradci

Repro Matricula Online

Podle záznamu v českokrumlovské knize zemřelých byl pochován na městském hřbitově Panny Marie 25. května 1910 poté, co o dva dříve na zámku knížat schwarzenberských skonal

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady jsou dva pohledy na Krumlov s jeho přípisy, druhý pohled je od firmy Josef Seidel

Tady jsou dva pohledy na Krumlov s jeho přípisy, druhý pohled je od firmy Josef Seidel

Tady jsou dva pohledy na Krumlov s jeho přípisy, druhý pohled je od firmy Josef Seidel

Repro R. Karpaš, J. Záloha, Album starých pohlednic : Českokrumlovsko (2001), s. 83-84

Anton hrabě Auersperg, u něhož Mörathův otec působil jako osobní lékař a který je znám spíše pod svým literárním pseudonymem Anastasius Grün

Anton hrabě Auersperg, u něhož Mörathův otec působil jako osobní lékař a který je znám spíše pod svým literárním pseudonymem Anastasius Grün

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 447

Pamětní deska Antona Alexandra hraběte Auersperga (ps. Anastasius Grün) na Německém domě v Lublani (kdysi rakouském Laibachu)

Pamětní deska Antona Alexandra hraběte Auersperga (ps. Anastasius Grün) na Německém domě v Lublani (kdysi rakouském Laibachu)

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1256

Listina ze dne 2. srpna roku 1309, kterou Jindřich z Rožmberka a jeho syn Petr osvobozují Zlatokorunský dům v Krumlově ode všech peněžních dávek a v níž je Krumlov poprvé zmíněn jako město

Listina ze dne 2. srpna roku 1309, kterou Jindřich z Rožmberka a jeho syn Petr osvobozují Zlatokorunský dům v Krumlově ode všech peněžních dávek a v níž je Krumlov poprvé zmíněn jako město

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 1, Beiträge (2013), s. 318 (SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov)

"Zlatokorunský dům" na českokrumlovském náměstí na snímku z roku 2020

"Zlatokorunský dům" na českokrumlovském náměstí na snímku z roku 2020

Foto Ivo Kareš

Takto vzpomenul z materiálů Sudetoněmeckého archívu krajanský časopis 125. výročí úmrtí historika a stifterovského badatele Adalberta Horcicky, který byl autorem Mörathova nekrologu

Takto vzpomenul z materiálů Sudetoněmeckého archívu krajanský časopis 125. výročí úmrtí historika a stifterovského badatele Adalberta Horcicky, který byl autorem Mörathova nekrologu

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 3, s. 8

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist