logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MAXIMILIAN FRANZ XAVER MILLAUER

Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Repro archív Cisterciáckého opatství Vyšší Brod

Frontispis, titulní list (1814) a motiv, použitý na originální obálce

Frontispis, titulní list (1814) a motiv, použitý na originální obálce

Narodil se podle záznamu v českobudějovické matrice v domě čp. 58 17. prosince 1784 a byl pokřtěn jmény Franz Xaverius a Adam - otec Laurentius (Vavřinec) Millauer byl zdejším syndikem, tj. úředníkem vyřizujícím německou správní agendu města, matka Anna je tu uvedena jen titulem "Ehegemahlin", tj. manželka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodný dům Na staré poště v Českých Budějovicích byl roku 1959 zbořen,
aby ustoupil tzv. "Koldomu"...

Jeho rodný dům Na staré poště v Českých Budějovicích byl roku 1959 zbořen,
aby ustoupil tzv. "Koldomu"...

Jeho rodný dům Na staré poště v Českých Budějovicích byl roku 1959 zbořen,
aby ustoupil tzv. "Koldomu"...

Repro D. Kovář, České Budějovice. II. díl, Předměstí (2006), obr. příl.
a M. Binder - I. Hajn, České Budějovice : město piva a hostinců : 750 let města Českých Budějovic (2015), s. 39

... táž scenérie "od jihu" na tramvajové zastávce "Staroměstská"
sto let po Millauerově smrti, roku 1942...

... táž scenérie "od jihu" na tramvajové zastávce "Staroměstská"
sto let po Millauerově smrti, roku 1942...

Repro J. Bajer - L. Kysela, Tramvají po Českých Budějovicích (2000), s. 55, foto Otomar Schrabal

... a znovu týž záběr na staré pohlednici...

... a znovu týž záběr na staré pohlednici...

... a dnes s Koldomem v popředí

... a dnes s Koldomem v popředí

Repro www stránky Ideon.cz, foto Martin Sviták

Boží muka na Pražské třídě o 2 kilometry dále u českobudějovické Severní zastávky na snímku z roku 2011...Boží muka na Pražské třídě o 2 kilometry dále u českobudějovické Severní zastávky na snímku z roku 2011...

Boží muka na Pražské třídě o 2 kilometry dále u českobudějovické Severní zastávky na snímku z roku 2011...

Foto Ivo Kareš

... a po rekonstrukci Severní zastávky v roce 2012, snad to není konečný stav...

... a po rekonstrukci Severní zastávky v roce 2012, snad to není konečný stav...

Foto Ivo Kareš

Erb Matyášů ze Sudetu

Erb Matyášů ze Sudetu

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 392, kresba Milan Daněk

Zřícenina hradu Pořešín

Zřícenina hradu Pořešín

Foto Leona Töröková

Malše pod Pořešínem

Malše pod Pořešínem

Foto Pavel Polák

Hmotová rekonstrukce hradu Pořešín, jak vyhlížel někdy počátkem 15. století,
zakreslena není zástavba obou předhradí

Hmotová rekonstrukce hradu Pořešín, jak vyhlížel někdy počátkem 15. století,
zakreslena není zástavba obou předhradí

Hmotová rekonstrukce hradu Pořešín, jak vyhlížel někdy počátkem 15. století,
zakreslena není zástavba obou předhradí

Repro T. Durdík, Hrady na Malši (2008), s. 81, kresba J. Durdíková a Právo, 18.9. 2009, s. 10

Mapa panství Pořešín ve 14. století, jejímž autorem je Johann Matthäus Klimesch

Repro H. Sailer, Kaplice : dějiny jednoho městečka na Šumavě (2017), zadní strana obálky

Rodokmen pánů z Pořešína

Repro R. Kocanda, Hrady na Malši (2013), příl.

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist