logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND BŘETISLAV MIKOVEC

Podle tohoto záznamu v německy psané "sloupské" matrice se narodil dne 23. prosince roku 1826 ve zdejším čp. 1 (starý hospodářský dvůr, z něhož zbylo právě jen obydlí panského správce /dnes na adrese Mikovcova ulice čp. 181/ s pamětní deskou slavného rodáka z roku 1936) a následujícího dne (byl to Štědrý den toho roku) ho děkan Franz Klein ve zdejším kostele sv. Kateřiny i pokřtil jménem Ferdinand Daniel Emanuel Mikowetz - novorozencův otec, justiciár a správce zdejšího statku knížat Kinských Ferdinand Mikowetz, byl synem měštana v Rokycanech čp. 90 jménem Joseph Mikowetz, jehož žena Magdalena byla roz. Lorenzová z Loun (Laun), chlapcova matka Theresia byla pak dcerou Daniela Zwerziny, penzionovaného vrchního mýtníka (Obermaut) rychmburského panství hraběte Filipa Kinského, a Theresie, roz. Morgensternové z Prahy čp. 51

Repro SOA Litoměřice

Titulní list matriky farní obce Sloup v Čechách
se záznamem i o jeho narození

Titulní list matriky farní obce Sloup v Čechách
se záznamem i o jeho narození

Repro SOA Litoměřice

Na kresbě Jana Vilímka

Na kresbě Jana Vilímka

Repro Wikimedia Commons

Rodný dům ve Sloupu v Čechách a detail pamětní deskyRodný dům ve Sloupu v Čechách a detail pamětní desky

Rodný dům ve Sloupu v Čechách a detail pamětní desky

Foto Květa Cempírková

Parte v časopisu Lumír

Parte v časopisu Lumír

Repro Lumír, 1862, č. 39, s. 77

Jeho hrob na hřbitově za obcí Sloup v Čechách

Jeho hrob na hřbitově za obcí Sloup v Čechách

Foto Květa Cempírková

Pasáž z pamětí Josefa Václava Friče připomíná autorovy styky s Mikovcem, Alfredem Meissnerem i Moritzem Hartmannem

Pasáž z pamětí Josefa Václava Friče připomíná autorovy styky s Mikovcem, Alfredem Meissnerem i Moritzem Hartmannem

Repro J. V. Frič, Paměti. I. (1957), s. 331

Potrét opata Franze rytíře von Wendschuha z kláštera ve Vyšším Brodě

Potrét opata Franze rytíře von Wendschuha z kláštera ve Vyšším Brodě

Foto Milan Hlinomaz

Náhrobek opata Wendschuha ve Vyšším Brodě, o němž je řeč v Mikovcově textu

Náhrobek opata Wendschuha ve Vyšším Brodě, o němž je řeč v Mikovcově textu

Foto Milan Hlinomaz

Titulní list svázaného prvního ročníku časopisu Lumír

Titulní list svázaného prvního ročníku časopisu Lumír

Repro Google Books

Znak a hraniční kámen kláštera ve WilheringuZnak a hraniční kámen kláštera ve Wilheringu

Znak a hraniční kámen kláštera ve Wilheringu

Foto Pavel Polák

TOPlist