logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALFONS NORBERT MIGL

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 4, s. 4

S manželkou Angelou (1981)

S manželkou Angelou (1981)

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 9-10, s. 37

Angela Miglová, roz. Schmidtová, původem ze severomoravských Jeseníků (Altvatergebirge), zemřela v Ziegelhausen roku 1999, 15 let po svém muži

Angela Miglová, roz. Schmidtová, původem ze severomoravských Jeseníků (Altvatergebirge), zemřela v Ziegelhausen roku 1999, 15 let po svém muži

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 4, s. 89

Rodná Tichá na pohlednici firmy Josef Prokopp z Vídně...

Rodná Tichá na pohlednici firmy Josef Prokopp z Vídně...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a na snímcích z roku 2013

... a na snímcích z roku 2013

... a na snímcích z roku 2013

Foto Pavel Polák

Postupně rekonstruovaná věž tvrze v Tiché na snímku z roku 2021

Postupně rekonstruovaná věž tvrze v Tiché na snímku z roku 2021

Foto Pavel Polák

Tvrz v Tiché na snímcích z řervence 2022Tvrz v Tiché na snímcích z řervence 2022

Tvrz v Tiché na snímcích z řervence 2022

Foto Leona Töröková

Je tu uveden mezi učiteli v Rychnově nad Malší jako absolvent budějovického učitelského ústavu v roce 1920

Je tu uveden mezi učiteli v Rychnově nad Malší jako absolvent budějovického učitelského ústavu v roce 1920

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 236

Po odchodu řídícího učitele Konrada Gintnera na penzi byl pověřen vedením školy
v Rychnově nad Malší v roce 1929 on

Po odchodu řídícího učitele Konrada Gintnera na penzi byl pověřen vedením školy
v Rychnově nad Malší v roce 1929 on

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Divadelní představení vyšebrodských dětí v hotelu Böhmerwald někdy ve školním roce 1938/1939

Divadelní představení vyšebrodských dětí v hotelu Böhmerwald někdy ve školním roce 1938/1939

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 1, s. 38

Jeho obraz Poslední večeře Páně, který vytvořil za svého působení
v Rychnově nad Malší pro jednu z místních kaplí

Jeho obraz Poslední večeře Páně, který vytvořil za svého působení
v Rychnově nad Malší pro jednu z místních kaplí

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Reprodukce jeho grafiky v časopise
Mein Böhmerwald

Reprodukce jeho grafiky v časopise
Mein Böhmerwald

Repro Mein Böhmerwald, 1944, č. 3, s. 5

Most ve Vyšším Brodě na obraze A. Migla

Most ve Vyšším Brodě na obraze A. Migla

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 70

Dvě nálepky vedení školy ve Vyšším Brodě, kde působil až do odsunu

Dvě nálepky vedení školy ve Vyšším Brodě, kde působil až do odsunu

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist