logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDWIN MIESBAUER

Druhý zprava s Oswaldem Sonnbergerem a Hansem Preslem
(prvý a druhý zleva) při prezentaci knihy Heuraffl im Böhmerwald

Druhý zprava s Oswaldem Sonnbergerem a Hansem Preslem
(prvý a druhý zleva) při prezentaci knihy Heuraffl im Böhmerwald

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 207

Podle záznamu z "Rodového katastru" farní obce Přední Výtoň narodil se tam 21. srpna 1939 Rudolfu Miesbauerovi (nar. 29. prosince 1910 v rakouském Gföllu v rodině Petera Miesbauera a Anny, roz. Böhmové) a jeho ženě Hermine, roz. Pirngsteinerové, (nar. 12. prosince 1909 v Přední Výtoni v rodině Franze Pirngsteinera a Hermine, roz. Leutgebové)

Podle záznamu z "Rodového katastru" farní obce Přední Výtoň narodil se tam 21. srpna 1939 Rudolfu Miesbauerovi (nar. 29. prosince 1910 v rakouském Gföllu v rodině Petera Miesbauera a Anny, roz. Böhmové) a jeho ženě Hermine, roz. Pirngsteinerové, (nar. 12. prosince 1909 v Přední Výtoni v rodině Franze Pirngsteinera a Hermine, roz. Leutgebové)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho příspěvek o "Kreuzbergkapelle" na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2011, č. 12, s. 80-81

První strana a první zápis do výtoňské pozemkové knihy

První strana a první zápis do výtoňské pozemkové knihy

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 198-199

Průvod "o Božím Těle" v Přední Výtoni 1936: monstranci nese P. Engelbert Plöchl,
umučený roku 1942 nacisty v Dachau

Průvod "o Božím Těle" v Přední Výtoni 1936: monstranci nese P. Engelbert Plöchl,
umučený roku 1942 nacisty v Dachau

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 9/10, s. 63

Renovovaný, ale i tak zpustlý hřbitov v Přední VýtoniRenovovaný, ale i tak zpustlý hřbitov v Přední Výtoni

Renovovaný, ale i tak zpustlý hřbitov v Přední Výtoni

Foto Pavel Polák

Do rodácké knihy o Přední Výtoni napsal i o tomto obraze v sakristii tamního kostela,
 který snad pochází z kostela sv. Jana a Pavla vi o zaniklé osadě Kapličky

Do rodácké knihy o Přední Výtoni napsal i o tomto obraze v sakristii tamního kostela,
který snad pochází z kostela sv. Jana a Pavla vi o zaniklé osadě Kapličky

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 179

Černobílý snímek křídlového oltáře v Přední Výtoni doprovází podrobný jeho výklad o něm, opírající se i o české prameny

Repro Glaube und Heimat, 2009, č. 11, s. 9

Zpodobení kostela v Přední Výtoni při řece Vltavě na mapě z roku 1597 a jiné i s mnišskou postavou na obrazu z jeho někdejšího oltáře (je datováno rokem 1788) doprovázejí jiný Miesbauerův článek v krajanském měsíčníkuZpodobení kostela v Přední Výtoni při řece Vltavě na mapě z roku 1597 a jiné i s mnišskou postavou na obrazu z jeho někdejšího oltáře (je datováno rokem 1788) doprovázejí jiný Miesbauerův článek v krajanském měsíčníku

Zpodobení kostela v Přední Výtoni při řece Vltavě na mapě z roku 1597 a jiné i s mnišskou postavou na obrazu z jeho někdejšího oltáře (je datováno rokem 1788) doprovázejí jiný Miesbauerův článek v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 2010, č. 6, s. 3

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni na snímku z roku 2013...

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni na snímku z roku 2013...

Foto Ivo Kareš

... a presbytář kostela v roce 2015

... a presbytář kostela v roce 2015

Foto Ján Trnka

První z variant návrhu (2008) znaku a vlajky obce Přední Výtoň s motivem havrana držícího bochník chleba v zobáku, což je jeden z atributů sv. Pavla Poustevníka, patrona řádu eremitů paulánů

První z variant návrhu (2008) znaku a vlajky obce Přední Výtoň s motivem havrana držícího bochník chleba v zobáku, což je jeden z atributů sv. Pavla Poustevníka, patrona řádu eremitů paulánů

Repro www stránky obce Přední Výtoň

"Heuraffl 1945" na kresbě Hanse Zdebora

"Heuraffl 1945" na kresbě Hanse Zdebora

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 70

Vyrabovaná kaple na vrchu zvaném Kreuzberg u Přední Výtoně, jak vyhlížela v roce 1999

Vyrabovaná kaple na vrchu zvaném Kreuzberg u Přední Výtoně, jak vyhlížela v roce 1999

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 3, s. 58

Dva snímky "Kreuzberg Kapelle" před renovací a při znovuvysvěcení v srpnu 2003

Dva snímky "Kreuzberg Kapelle" před renovací a při znovuvysvěcení v srpnu 2003

Repro Glaube und Heimat, 2003, č. 11, s. 53, foto Werner Lehner

Tzv. "Lourdesgrotte", tj. nápodoba "zázračné" jeskyně v Lurdech při kapli na vrchu Kreuzberg

Tzv. "Lourdesgrotte", tj. nápodoba "zázračné" jeskyně v Lurdech při kapli na vrchu Kreuzberg

Foto Pavel Polák

"Lourdesgrotte" na zimním snímku

"Lourdesgrotte" na zimním snímku

Repro Glaube und Heimat, 2012, č. 12, obálka

Místo, kde stával dům čp. 8 "Beim Godliabm" v Lindských ChalupáchMísto, kde stával dům čp. 8 "Beim Godliabm" v Lindských Chalupách

Místo, kde stával dům čp. 8 "Beim Godliabm" v Lindských Chalupách

Foto Ivo Kareš

Pohled na zaniklé Multerberské Chalupy (vlevo od silnice) a místo, kde stávala jedna z nichPohled na zaniklé Multerberské Chalupy (vlevo od silnice) a místo, kde stávala jedna z nich

Pohled na zaniklé Multerberské Chalupy (vlevo od silnice) a místo, kde stávala jedna z nich

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist