logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF METELKA

Záznam o jeho narození v křestní matrice pro Prahu I. (farní kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze)

Repro Archiv hlavního města Prahy - Archivní katalog

Pražská policejní přihláška otcova uvádí i jeho jako jednoho z dětí

Pražská policejní přihláška otcova uvádí i jeho jako jednoho z dětí

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 389, obraz 871
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Záznam ronšperské křestní matriky o narození manželčině

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zpráva o založení místní skupiny Deutscher Böhmerwaldbund v Šitboři roku 1909, s ním jako jednatelem

Zpráva o založení místní skupiny Deutscher Böhmerwaldbund v Šitboři roku 1909, s ním jako jednatelem

Repro Budweiser Zeitung, 1909, č. 14, s. 6

Vazba ronšperské školní kroniky s razítkem školy

Vazba ronšperské školní kroniky s razítkem školy

Repro Kronika obecné školy Poběžovice 1918-1938 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Už z rozsahu učitelského sboru je patrno, jak významnou školu v Ronšperku vedl

Už z rozsahu učitelského sboru je patrno, jak významnou školu v Ronšperku vedl

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 63-64

Záznam o jeho druhé svatbě v ronšperské oddací matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 2 v Šiboři s rodinou pana řídícího učitele Metelky

Repro Sčítání lidu 1921, Šiboř, SOkA Domažlice (SOA v Plzni - Porta fontium)

Postupně opravovaný kostel sv. Mikuláše v Šitboři na snímku z října 2019

Postupně opravovaný kostel sv. Mikuláše v Šitboři na snímku z října 2019

Repro www stránky Zničené kostely

Drahotín (Trohatin) na staré pohlednici

Drahotín (Trohatin) na staré pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 3, s. 78

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist