logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALFRED VON MEISSNER

Repro Odsun - Die Vertreibung der Sudetendeutschen - Vyhnání sudetských Němců (2000), s. 188

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Zweiter Band, Erste Abteilung (1914), s. 979 a 982

Repro P. Kosatík, Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy (2001), s. 34

Na snímku bratří Winterů z Prahy ze sbírky Dr. Bruna von Frankl-Hochwart

Na snímku bratří Winterů z Prahy ze sbírky Dr. Bruna von Frankl-Hochwart

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 489

Pražská policejní přihláška jeho otce Eduarda Meissnera (1785-1868), rodáka z Drážďan, jeho manželky Karoliny (*1790 ve Skotsku) a syna Alfreda

Pražská policejní přihláška jeho otce Eduarda Meissnera (1785-1868), rodáka z Drážďan, jeho manželky Karoliny (*1790 ve Skotsku) a syna Alfreda

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 365, obraz 602
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Jeho pražská policejní přihláška ho charakterizuje jako doktora medicíny a spisovatele

Jeho pražská policejní přihláška ho charakterizuje jako doktora medicíny a spisovatele

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 365, obraz 559
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

V líčení pobytu francouzského klasika Alexandra Dumase v Praze zaujímá Meissner jako jeho zdejší průvodce významnou roli i tím, že pomohl Dumasově rodině ke koupi suvenýru i zaplacení fiakru ve finanční nouzi romanopiscově

V líčení pobytu francouzského klasika Alexandra Dumase v Praze zaujímá Meissner jako jeho zdejší průvodce významnou roli i tím, že pomohl Dumasově rodině ke koupi suvenýru i zaplacení fiakru ve finanční nouzi romanopiscově

Repro Neues Fremden-Blatt, 16. 1. 1866, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice evangelické farnosti Bregenz

Repro Matricula Online

Začátek obsáhlého nekrologu, který mu věnoval renomovaný časopis Spolku pro dějiny Němců v Čechách

Začátek obsáhlého nekrologu, který mu věnoval renomovaný časopis Spolku pro dějiny Němců v Čechách

Repro Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1885, č. 4, s. 333

Titulní list (1864) českého překladu jeho Žižky, který pořídil Ervín Špindler, mj. i překladatel původně německy psaných libret Smetanových oper Dalibor a Libuše od Josefa Wenziga

Titulní list (1864) českého překladu jeho Žižky, který pořídil Ervín Špindler, mj. i překladatel původně německy psaných libret Smetanových oper Dalibor a Libuše od Josefa Wenziga

Kresba Josefa Mánesa k Špindlerově českému překladu Meisnerova Žižky

Kresba Josefa Mánesa k Špindlerově českému překladu Meisnerova Žižky

Repro Světový zdroj zábavy a poučení, 1940, č. 20, s. 744

Titulní list a obálka (1884)Titulní list a obálka (1884)

Titulní list a obálka (1884)

Rytina s titulem eposu, psaným zde už "Zizka"

Rytina s titulem eposu, psaným zde už "Zizka"

Repro Světový zdroj zábavy a poučení, 1940, č. 20, s. 745

Vazba (1884) prvního svazku jeho pamětí

Vazba (1884) prvního svazku jeho pamětí

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 3, s. 8

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist